Intervju

Havor Lantbruk på Gotland: Från traditionell grisproducent till KRAV

För två år sedan tog Niklas och Håkan Hermansson på Havor Lantbruk, beslut att växla över sin produktion från traditionell grisproduktion till Krav. Resan har varit lång, men nu är produktionen i gång på allvar. Tillsammans med Fredrik Engström, djurhälsoveterinär, och Ingvar Eriksson, produktionsrådgivare, från Gård & Djurhälsan har rådgivning i samverkan gett goda resultat på gården, både vad gäller effektivare arbetssätt och bättre resultat i arbetet med sina gyltor.

– Att växla över till ekologisk Krav-produktion tar lång tid och det gäller att vara uthållig i sitt mål och tro på det man gör. När vi tog beslutet att lägga om produktionen till Krav, var efterfrågan på ekologiskt Krav-godkänt kött betydligt större än vad det är för tillfället, men för hos känns det helt rätt att få ta detta steg och se trivseln hos våra djur, berättar Niklas

Friska smågrisar vid avvänjning

Det är ganska många delar som har blivit mer komplexa i arbetet som Krav-godkänd. Att gå från avvänjning i tillväxtboxar med 10 grisar/box till avvänjning i djupströbox med i snitt 100-120 smågrisar ställer krav på strikta rutiner. Det är inte tillåtet med zink vid avvänjning av smågrisar vilket gör att de anställda måste vara extra noga med sina rutiner för att djuren ska vara friska.

– Det är utmanande att hålla de strikta rutiner som krävs för en bra och lyckad avvänjning. Exakt fodermängd till rätt sortering på grisen kan vara det som skiljer en frisk smågris från en som får problem med magen. Då vi är flera anställda på gården har överlämning mellan helg- och vardag varit ett problemområde, då vi tidigare utfodrade lite på känn, förklarar Niklas.

Efter rådgivning i samverkan, där veterinär Fredrik Engström, tillsammans med produktionsrådgivare Ingvar Eriksson, hjälpt gården att hitta sina utvecklingsområden blir avvänjningen steg för steg bättre.

– Det är inte alltid så lätt att hitta den direkta orsaken. För att komma vidare får vi kontrollera steg för steg att alla rutiner fungerar. Förändringar som gjorts på gården är byte av desinfektionsmedel, och man har även bytt värmelamporna under värmetaket från 150-250 W, ökat tillgängligheten till vattennipplar och vattenkoppar, genomfört gruppering efter vikt, infört restriktiv utfodring enligt överenskommen kurva, ökat antalet utfodringar under avvänjningen från två till fyra samt vaccinering mot avvänjningsdiarré. Allt arbete har resulterat i förbättringar, men för stabilitet och balans krävs fortsatt långsiktigt och uthålligt arbete.

Effektivare gård genom smartare arbetssätt

Det är mycket annat som behöver arbetas på ett annat sätt nu när man är Krav-godkända. Att få arbetstiden att räcka till, med samma bemanning, är en av utmaningarna man kämpar med på gården. Det är så många moment som tar längre tid, allt från att halma till att man vill undersöka ett enskilt djur som går fritt i en storbox. För skapa effektivare struktur och arbetssätt på gården har Ingvar tillsammans med ägarna och de anställda startat upp ”Effektiv gård”, en produkt vi tagit fram för att systematiskt  utforma rutiner och hitta tidstjuvar med syfte att göra arbetet på gården mer effektivt.

– Alla gårdar blir effektivare med tydliga rutiner, säger Ingvar Eriksson. Första steget är att identifiera slöserier och förbättringsmöjligheter genom att gå igenom olika arbetsmoment och därefter göra en prioritering var du bör börja. För att tillsammans kunna jobba effektivt på gården behövs en regelbunden mötesstruktur. Detta ger förutsättningar för bra kommunikation i teamet om gjorda och planerade förändringar. I gruppen delar vi sedan upp prioriterade förbättringar på ett strukturerat sätt genom att svara på frågorna; ”Vad ska göras?” ”Hur ska det göras?” ”När ska det göras?” ”Vem ska göra det?” och avslutningsvis Kvitto: ”Hur vet jag att…?”

På Havor Lantbruk har det systematiska arbetet gett goda resultat. Redan efter sex månaders fokus på tydligare rutiner och genom att aktivt försöka hitta tidstjuvar, har gården sparat både tid och onödig irritation. Bland de aktiviteter som är avklarade och sparat mycket tid är en ny snabbare foderlösning. Man har även gjort en ”verktygsfilial” i ett av stallen för att slippa gå lång väg för att hämta nödvändiga verktyg. Vidare har man köpt in en ny behandlingsvagn till BB och märkt upp den så allt material är med när arbetet med behandlingar eller vaccinationer ska göras. Totalt uppskattar Nicklas att de förändringar som genomförts fram till nu inneburit minst 4 timmars mindre arbete per vecka. Tid som nu istället kan läggas på annat.

– Att jobba mer systematiskt och att vi som arbetar på gården har regelbundna inbokade möten har sparat oss värdefull tid, men det minskar även irritation. Bra arbetsklimat är A och O för att orka ge det där lilla extra, när marknadsläget är lite kämpigt. Vi kommer definitivt fortsätta att hitta tidstjuvar och är tacksamma för det stöd som Gård & Djurhälsan ger oss i utvecklingsarbetet, avslutar Niklas.

Produktionsfakta om gården

Antal djur: 150 suggor integrerat. Egen rekrytering. 60 dikor.

Produktionsform: Krav, helintegrerad

Antal anställda (verksamma) på gården: 6 personer arbetar på gården inkl delägare.

Växtodling: 350 ha kravodlat. 20 % vall. Höst- vårvete, höst- vårkorn, råg, ärter, åkerbönor. All odling till foder för djuren.