Guide

Tre snabba tips hur du skapa effektivare arbetssätt på gården

1. Identifiera slöserier och förbättringsmöjligheter genom att gå igenom olika arbetsmoment och gör därefter en prioritering var du bör börja

2. Skapa en regelbunden mötesstruktur och förutsättningar för bra kommunikation i teamet

3. Arbeta strukturerat med dina prioriterade förbättringar:

  • Vad ska göras?
  • Hur ska det göras?
  • När ska det göras
  • Vem ska göra det?
  • Kvitto: Hur vet jag att…?

”Inget är omöjligt, FRÅGA OSS, rådgivning i samverkan ökar din effektivitet på gården”