Artikel

InterPIG

Sverige ingår i ett internationellt samarbete som heter InterPIG. Representanter från medlemsländerna träffas en gång om året för att jämföra produktionssiffror och kostnader inom grisproduktionen. Nätverket fungerar även som en referensgrupp i diverse frågor. Läs gärna mer om vilka företag/organisationer som representerar de olika länderna.

En gång om året publiceras den Internationella Rapporten. I den jämförs produktionsresultat och lönsamhet i de olika ländern. Varje månad sammanställs även priset på foder i de olika medlemsländerna.

Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan representerar Sverige i InterPIG.

Internationella rapporten

Internationella rapporten är en internationell jämförelse av produktionsresultat och produktionsekonomi mellan 16 medlemsländer inom InterPIG.

I dagsläget finns det 16 medlemsländer i InterPIG. Förhoppningen är att samarbetet växer sig större så att fler länders grisproduktion kan jämföras. De två senast nytillkomna medlemsländerna är Finland och Ungern.

Medlemsländerna 2021

Nedan listas medlemsländerna och hemsidor till representanterna i InterPIG:

Belgien
Representeras av två olika instanser, Landbouw en Visserij och Boerenbond.

Brasilien
Representeras av företaget EMBRAPA/CNPSA.

Danmark
Representeras av SEGES Svineproduktion.

Finland
Representeras av Atria

Frankrike

Frankrike representeras av IFIP

Italien
Representeras av CRPA.

Irland
Representeras av Teagasc.

Kanada
Representanten från Kanada kommer från Saskpork.

Nederländerna
Representanterna från Nederländerna kommer från LEI.

Spanien
Representeras av företaget SIP Consultors.

Storbritannien
Representanterna kommer från AHDB och BPEX.

Sverige
Representeras av Gård & Djurhälsan.

Tjeckien
Representeras av IAEI.

Tyskland
Representanterna kommer ifrån von Tunen Institut och ISN.

Ungern
Representeras av Research Institute of Agricultural Economics

Österrike
Representanterna från Österike kommer från företaget VLV.