Artikel

Stark från start: Bättre ekonomi med ökad djurvälfärd

I begreppet ”konkurrenskraftig smågrisproduktion” är det underförstått att det handlar om en ekonomiskt konkurrenskraftig produktion. Det har ett egenvärde i sig att öka djurvälfärden bland annat genom att öka smågrisöverlevnaden och att skapa ett bättre hälsoläge i besättningen. Det fina är att åtgärder för ökad djurvälfärd och åtgärder för ökad ekonomisk konkurrenskraft brukar gå ”hand i hand”.

Läs hela artikeln här

Artikeln är skriven av Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan. Artikeln skrevs inom projektet Stark från start och publicerades i tidningen Grisföretagaren, nr 9 2019. 

Stark från start är ett kunskapsförmedlingsprojekt finansierat med medel från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling. Syftet med projektet Stark från start är en konkurrenskraftig smågrisproduktion med ökad smågrisöverlevnad och en god djurhälsa