Rapport

Djurvälfärd – ett viktigt veterinärt område

När den framtida grisuppfödning 2025 målas upp är det de facto den svenska produktionen som beskrivs. Men är vi beredda att betala för framtiden redan nu?

I juni i år hölls den 24:e IPVS-kongressen (Pig Veterinary Society Congress) i Dublin på Irland. 3 000 grisveterinärer från hela världen träffades och presenterade och diskuterade den senaste forskningen.

Förebyggande arbete och djurvälfärdstrender
En tydlig trend är att försök och presentationer kring vacciner helt dominerar över antibiotika. En annan stor trend är djurvälfärd. En av huvudtalarna var Peter Stevenson från organisationen Compassion in Wold Farming. Han talade under rubriken Grisens välfärd – Var bör vi vara 2025?Stevenson är välkänd, kunnig och engagerad inom området djurvälfärd, även om han sannolikt uppfattades som kontroversiell av stora delar av publiken från de stora grisproducerande länderna. Han gick igenom den pågående utvecklingen som rör lösgående suggor, grisning, kastration och svanskupering.

Världen går mot lösgående suggor
Världen över finns en trend mot lösgående suggor. Exempelvis har nio delstater i USA förbjudit att ha suggor instängda under sintiden. Stevenson nämner flera länder som går åt samma håll, bland annat Österrike, Brasilien och Sydafrika. När det gäller lösgående grisning tar han upp den danska SWAP-boxen och försök i England och Skottland.

EU-lagstiftningen nonchaleras
En av de viktigaste frågorna enligt Stevenson är att man rutinmässigt svanskuperar måste upphöra till 2025. Sedan 2003 finns EU-lagstiftning som slår fast att grisar ska ha ständig tillgång till material som de kan undersöka och aktivera sig med. EFSA, den europeiska motsvarigheten till livsmedelsverket, har slagit fast att materialet ska vara komplext och att grisarna skall kunna tugga sönder det, exempelvis halm, hö, torv eller liknande. Praktiskt och vetenskapligt vet vi att avsaknad av strömedel är en stor riskfaktor för svansbitning. Stevenson konstaterar att de flesta grisuppfödare inom EU nonchalerar denna lagstiftningoch rutinmässigt svanskuperar i stället för att tillföra strö. Här är den svenska grisuppfödningen ett lysande undantag.

Svenska knorren i särklass
I en rapport har EFSA slagit fast att ”En intakt svans med knorr kan vara den enskilt viktigaste djurbaserade indikatorn på djurvälfärd hos avvanda, växande och slaktfärdiga grisar – dessutom står den för högkvalitativ skötsel och respekt för grisens integritet.”Stevensons uppfattning är att grissektorn måste gå från en produktion av billigt griskött till en produktion av högkvalitativtkött, i mindre volymer bland annat av klimatskäl. Det är ingen överdrift att säga att Sverige redan är där. Med decennier av erfarenhet av grupphållning av sinsuggor och lösgrisning blir man lite sorgsen att Sverige inte nämns med ett ord när framtidens grisuppfödning med god djurvälfärd målas upp. Alla ni duktiga grisuppfödare ska däremot ta till er äran när EU´s myndigheter åker hit på kurs och studiebesök för att se att det verkligen går att föda upp grisar utan svanskupering.

Gunnar Johansson
djurhälsoveterinär Vreta Kloster