Rapport

Nationell kunskapsbas för ekologisk grisproduktion

Att samla, utveckla och förmedla kunskap om ekologisk grisproduktion via en nationell kunskapsbas som kan inhämtas av alla aktörer inom arbetsfältet ekologisk grisproduktion.

Läs hela rapporten via länk nedan.