Nyhet

Vikten av giltiga MV/CAE-statusintyg!

Den senaste tiden har vi haft flera MV-fria besättningar som haft kontakt med andra besättningar utan att kontrollera att dessa kontaktbesättningar har ett giltigt MV-statusintyg eller ens är anslutna till MV/CAE-programmet.

Det går inte nog att understryka vikten av att man vid ALLA kontakter så som köp, inhyrning, utlåning av djur, upplåtande av stallutrymme, bete mm, ALLTID kontrollerar att kontaktbesättningen har ett GILTIGT statusintyg med en status som är samma eller högre som den egna.

Ett MV/CAE-status har ett sista giltighetsdatum. Efter det datumen har besättningen ingen status och likställs med en okänd kontakt tills statusen förnyats.

Jämför med att du besiktigar din bil. Du kan köra med den fram till sista datum för ny besiktning. När det datumet är passerat får din bil körförbud tills du gjort en ny besiktning. Samma gäller för MV/CAE-status; giltighetstiden är passerad = Kontaktförbud med andra anslutna besättningar!

När ovanstående förbises så blir det en dominoeffekt med besättningar som hamnar i utredning. Ett statusintyg missas att kontrolleras. Kontaktbesättningen har sedan egna kontakter som har egna kontakter osv. I en del fall måste statusen sänkas och besättningar får börja om med hela provtagningsproceduren från början, dvs får börja provta för M1 fast man haft en M3/MV-fri status.

MV-programmets säkerhet bygger på att regelverket följs och är extremt viktigt när det gäller kontakter eftersom en otillåten kontakt många gånger inte bara drabbar en enskild besättning utan en hel rad av besättningar.

Så snälla, kontrollera giltighetstiden på MV/CAE-statusintyget när ni har kontakt med andra besättningar!

Läs gärna igenom Råd & Regler för MV/CAE-programmet som finns att ladda ner från hemsidan här!

 

Emelie Larsdotter, ansvarig veterinär MV/CAE-programmet