Nyhet

Våra riktlinjer med anledning av Coronavirusets spridning

Vi på Gård & Djurhälsan följer löpande utvecklingen kring coronaviruset, COVID 19, och då fr.a. de anvisningar Folkhälsomyndigheten m.fl. ger.

Vi har samma förväntan på er som deltar på våra kurser som vi har på våra egna medarbetare och förutsätter att ni respekterar dem.

Vår nuvarande anvisning, vilken kan komma att förändras vid ändrat läge är

  • Har besök skett i särskilda riskområden enligt WHO, för närvarande Italien, Iran, Kina, Sydkorea eller Österrike, ska det gå 14 dagar innan vi ser det säkert att vara på våra kontor eller i övrigt träffa våra medarbetare eller kunder.
  • Finns det tecken på sjukdom som kan vara en första indikation på att jag, eller någon i min familj, blivit smittad oavsett ovan ska vi undvika kontakt genom att inte träffa våra medarbetare eller kunder tills full friskhet säkerställts.
  • Vi undviker fysisk kontakt i det dagliga i den mån det är möjligt, vilket bl.a. innebär att vi inte hälsar genom att ta i hand eller kramas.
  • Noggrannhet med hygien, där handtvätt och i förekommande fall att använda handsprit, är en självklarhet för oss och er som besöker oss.
  • Inom Gård & Djurhälsan kommer vi även att välja bort resande och möten där vi ser att dessa kan ersättas med videomöten eller skjutas på framtiden utan att det medför påtagligt negativa effekter på vår verksamhet. Resande utomlands i tjänsten ska endast ske om det bedöms vara nödvändigt samt säkert och beslutas av chef.

Utifrån ovan ser vi att vi kommer att genomföra de kurser som är planerade och förvänta oss att ni som deltar på dessa följer ovan. Vi kan komma att skjutas vissa på framtiden av praktiska skäl eller annat och då meddelar vi detta.

Vi kommer även att upprätthålla vårt arbete med er kunder på era gårdar och då även då följa ovan. Hoppas ni förstår och respekterar att vi under en tid undviker fysisk kontakt som en extra säkerhetsåtgärd.

Dessa riktlinjer gäller fr.o.m. 13 mars och tillsvidare, där förändringar påkallas av ändrad information från Folkhälsomyndigheten eller att vi av annan orsak ser det påkallat.

 

Slutligen passar vi på att uppmärksamma er på att vi erbjuder er en fri rådgivning om 30 min över video. Gård & Djurhälsan har initierat digital rådgivning som komplement och vi, och de som provat, har mycket positiv erfarenhet. Läs mer på vår hemsida och ta gärna kontakt med oss för mer information.

Kees de Jong

VD Gård & Djurhälsan