Nyhet

Var med och gör skillnad för våra idisslare!

Enkätstudie till nöt- och fårbesättningar om tiamin-/vitaminbrist

Tiamin eller vitamin B1 är en vattenlöslig vitamin som är viktigt för alla däggdjur och brist kan leda till allvarlig sjukdom och död hos våra idisslare. Vitaminet produceras normalt i våmmen hos vuxna idisslare, men störningar kan leda till att brist ändå uppstår i djuret. Tiaminbrist har nyligen aktualiserats och en enkätstudie ska därför genomföras som en del av ett veterinärt examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Huvudsyftet med enkäten är att få en överblick hur vanligt det är med symtom på tiaminbrist i Sverige. Enkäten syftar även till att få information om tiaminbrist förekommer mer i olika delar av landet, mer vid olika produktionssystem eller vid olika stadier i djurets liv. Enkäten är del av ett examensarbete på veterinärprogrammet i Uppsala.

Enkäten riktar sig till dig med överblick över en besättning med får eller nötkreatur i egenskap av djurägare, förman eller liknande. Enkäten svaras på nätet, den är anonym och tar cirka 5-10 minuter att svara på. Vi vill att enbart en person per besättning svarar på enkäten.

Länk till enkät: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1134801X379035729X22115

 

Tack på förhand för att Ni är med och bidrar till viktig forskning!

Med vänliga hälsningar,
Johan Turnstedt, jott0001@stud.slu.se
Handledare: Hanna Lindqvist, hanna.lindqvist@slu.se
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU