Nyhet

Pressmeddelande: Gård & Djurhälsan tilldelades årets Hygienpris vid en ceremoni i Örebro

Priset, som arrangeras av Föreningen för Vårdhygien, syftar till att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner. Juryns motivering var: "För det långsiktiga arbetet med att öka medvetenheten om och implementeringen av goda hygienrutiner inom svensk animalieproduktion."

Ceremonin ägde rum den 17 april, och prisutdelare var Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Gunnar Johansson, som är djurhälsoveterinär och veterinärmedicinskt ansvarig för affärsområdet gris, var på plats och tog emot priset för Gård & Djurhälsans räkning.

– Det är verkligen jätteroligt och ett erkännande för det arbete vi utför varje dag inom våra affärsområden får, nöt och gris, säger Gunnar Johansson.

Gunnar Johansson som är djurhälsoveterinär och veterinärmedicinskt ansvarig veterinär för affärsområde gris, var på plats och tog emot priset för Gård & Djurhälsans räkning.

Ett exempel som lyfts fram i nomineringen är att Gård & Djurhälsan är huvudman för grisbranschens biosäkerhetsprogram, Smittsäkrad Besättning Gris. Tillsammans med andra veterinärorganisationer och Sveriges Grisföretagare har en särskild ASF-modul tagits fram. Genom att implementera EU-regelverket, som styr kraven för grisbesättningar som hamnar inom områden med ASF (Afrikansk Svinpest), finns nu en programmodul som grisföretagare kan ansluta sig till. Det ger dem möjlighet att, om det värsta skulle hända, fortsätta sin verksamhet och skicka grisar till slakt. Programstatusen har tagits fram i nära samarbete med Jordbruksverket och experter från SVA.

– Arbetet med Smittsäkrad Besättning Gris och ASF-modulen är synnerligen viktigt och aktuellt, påpekar Gunnar och tillägger: – En annan viktig del av vår hygien- och smittskyddsrådgivning är kurserna i Villkorad läkemedelsanvändning som vi håller för djurägare med får, nöt och gris. Under dessa kurser är ett stort fokus på en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Samtidigt som kurserna är mycket praktiska, är de även viktiga ur ett One Health-perspektiv.

– Det var särskilt roligt att i tacktalet få berätta om vårt arbete för en publik som inte möter oss så ofta. Många av de ca 200 deltagarna i mötet var hygiensjuksköterskor, läkare och socionomer. Det kändes extra bra när Karin Tegmark Wisell poängterade betydelsen av vårt arbete ur ett One Health-perspektiv, avslutar Gunnar.