Nyhet

Hjälp er veterinär att göra rätt vid MV/CAE-provtagning!

Efter att vi har ändrat något på rutinerna vid MV/CAE-provtagningen så upplever vi att väldigt många provtagningsjournaler och veterinärintyg inte skickas in till oss efter provtagning.

Detta innebär en fördröjning av handläggningen av era intyg eftersom vi måste kontakta och efterlysa dokumenten.

I korthet är det så här vi vill att det ska vara:

 

Rören märks med bokstav för djurslag (F/G) och löpnummer (tex F1, F2, G1, G2 osv).

I Provtagningsjournalen skrivs djurens identitet vid aktuellt löpnummer (F1: SE-nr + ID-nummer, F2 SE-nr + ID-nummer osv).

Proverna och Följesedel (dokumentet med streckkoder) till SVA.

Veterinärintyg och Provtagningsjournal fotas av och mejlas till Gård&Djurhälsan (mv@gardochdjurhalsan.se). Original av Veterinärintyg och Provtagningsjournal sparas hos er djurägare.

En utförligare information följer med dokumenten som skicks ut till er tillsammans med provrören och det finns även information under Frågor och svar på hemsidan.

 

Hälsningar från MV-gänget!