Nyhet

Har du #kollpålammen?

Fördela resurserna rätt!
Augusti är i sin mitt och för många så är lammslakten nära förestående. Har du haft koll på tillväxten hos lammen? Har dom presterat som du tänkt dig? På många gårdar är det ett gäng lamm som inte växer av olika anledningar. Det kan var att tackan inte varit speciellt duktig, lammet har haft någon infektion av något slag, maten har inte räckt till osv. Vi har haft både torrt och blött runt om i Sverige och det har satt sina spår på betet och hos lammen. Det finns ont om smältbar näring för våra lamm. Kanske finns det mängder med bete, men mycket är förvuxet och brådmognat. Förmodligen har du mellan 10 – 30 % av lammen som inte kommer att nå dit du tänkt dig från början. Om du vägt dina lamm löpande under sommaren, så vet du nu vilka djur som inte växer och vilka som växer.

Hur skall jag göra?
Börja med att sortera upp dina lamm i grupper på ett papper eller kolla slaktprognos i Elitlamm:
Grupp 1 lamm = Lamm som kommer att träffa sitt mål utan åtgärder.
Grupp 2 lamm = Lamm som är över medelvikt eller växer mer än medeltillväxten
Grupp 3 lamm = Lamm som är under medelvikt och växer under medeltillväxt. I Elitlamm har dessa lamm väldigt långt kvar till slakt.

Grupp 1: Dessa lamm är förstås enkla. De är starka individer som presterar och klarar sig bra på det som erbjuds. Men det är ju viktigt att de har tillgång på både vatten och mineraler. Ge dem även av ett fortsatt bra bete, se till att dessa bibehåller sin takt och tempo, ev. räcker inte ditt bete skall dom få tillgång till stödutfodring.

Grupp 2: Erbjud dessa lamm ditt bästa bete samt tillskottsfoder. Det är viktigt att det foder dom får, verkligen är för dem smältbart och innehåller både protein och energi. Havre, korn & vete som enda tillskott kommer inte att räcka, för det är för lite protein. Skall man använda ett hemma producerat foder så är ärtor bra. Misstänker du parasiter i gruppen, kolla upp det. Mineraler skall förstås också finnas i fri tillgång. I denna grupp är det mest sannolikt att du får igen dina satsade resurser (t.ex. foder) tillbaka som mer pengar i plånboken. Här är det lönsamt att satsa då lammen blir klara tidigare och får ett högre avräkningspris men även får en bättre slaktkropp. Sannolikt får du upp tillväxten med 25 – 35 %. Lammen från Grupp 1 och Grupp 2 kan gå tillsammans om du vill att grupp 1 lammen också skall ha tillgång på extra foder.

Grupp 3: Dessa lamm har både lägre vikt än medel samt lägre tillväxt än medel. Några av dessa lamm kommer bli färdiga i samma tid som lammen i Grupp 2 (om dom är tidigt födda). Flytta dessa lamm till Grupp 2, förutsatt att dom är friska och starka individer.
Resten av Grupp 3 lammen skall bort från övriga flocken och sättas på ett separat bete eller stall. Dessa kommer inte att svara på en starkare foderstat eller ett bättre bete. Dessa lamm behöver tid, mycket tid. Givetvis skall dom ha ett bra bete, foder & mineraler men dom behöver inte det mest näringsrika. Grupp 3 Lamm som ofta är svaga av någon anledning sprider lätt parasiter och smittor exv. lunginflammation, hostor mm. Gör en genomgång och behandling på svaga eller sjuka djur. Denna lammgrupp kan passa bra att sälja som vinterlamm till någon annan uppfödare som är specialiserad på just detta. Man kan föda upp dem själv, men kom då ihåg att de skall könssorteras och skiljas bort från den övriga besättningen så att dom får förutsättningar att utvecklas. Om du bestämmer dig för att sälja dem till en vinterlammsuppfödare så gör det så snart som möjligt. Det ger vinterlammsuppfödaren bättre möjligheter och lammen kommer ta mindre resurser i anspråk hos dig.

Så då är den teoretiska uppsorteringen klar. Nu är det bara att gå ut och sortera upp djuren och göra åtgärderna för respektive grupp.

Lycka till önskar!
Theo den Braver
076-393 61 16