Nyhet

Första5an

Ställ upp i första5an - Laget med fokus framåt!

Ställ upp i första5an – Laget med fokus framåt!
Välj vilket lag du tillhör Ungnöt, Diko eller Integrerad produktion och delta vid två fysiska träffar och tre digitala tillfällen.
I Första5an får du kunskap och erfarenheter från uppställningen i Gård & Djurhälsan för att toppa formen på din produktion.

Första5an – Diko

Första5an – Ungnöt

Första5an – Integrerad