Nyhet

Diagnostik vid inköp av livdjur

Odling för larver av stora magmasken (Haemounchus) byts mot PCR-diagnostik

När laboratoriet räknar ägg vid metoden som används vid rutinanalys är lägsta detektionsgränsen 50 EPG (ägg per gram träck) medan man i en odling där mer material också undersöks ibland kan fånga upp smitta även om djuren har färre parasitägg i träcken. En utökad undersökning är enbart befogat vid livdjursinköp, har man aldrig påvisat stora magmasken i egna besättningen vill man ju inte ”köpa in den”.

Under juni 2022 kommer Vidilab ersätta odlingen med så kallad PCR-analys för att spåra även mindre mängder av stora magmasken. Det är en känslig och specifik metod som visar om det finns DNA från Haemonchus i provet. Genom att ersätta odling med PCR-teknik kommer snabbare svarstider (2-7 dagar) kunna erbjudas, och priset för nya analysen är 345 kronor exkl moms med 10% rabatt för G&D:s kunder.

I din egen besättning räcker det alltså som regel att göra den grundanalys som ingår i G&D:s rabatt. Rådgör alltid med veterinär innan du begär och betalar för extraanalyser.