Nyhet

Delta i enkätstudie om babesios hos nöt

Nötkreatur kan drabbas av allvarlig sjukdom och dödsfall på grund av infektion med Babesia divergens som är en protozo (encellig parasit). Sjukdomen uppträder oftast på sommaren och vanliga symtom är blodfärgad urin, lös avföring och feber. Andra vanliga namn på sjukdomen är: sommarsjuka, blodpinkning, blodhalning, babesios och piroplasmos. Sjukdomen sprids med fästingar och alla smittade djur kan bli bärare av parasiten under flera år.

Förekomsten av sommarsjuka och hur den har utvecklats i Sverige har under de senaste årtionden inte undersökts. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lantbrukare och veterinärer uppfattar smittrycket av babesios nu och 10 år tillbaka i tiden. Detta kommer göras via två olika enkäter som är riktade antingen till lantbrukare eller veterinärer. Det är viktigt att även personer som inte varit i kontakt med sommarsjuka besvarar enkäten, detta för att få en så rättvisande studie som möjligt.

Studien är ett examensarbete (30hp) vid veterinärprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Projektet görs i samarbete med statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Gård & Djurhälsan och VÄXA.

Genom att skicka in dina uppgifter samtycker du till att vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Enkäten kommer att delas ut via flera kanaler, men du behöver bara besvara denna enkäten vid ett tillfälle. Enkäten tar cirka 5 min att fylla i. Tack för din medverkan!

Länk till enkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=898594X236645395X30151

Foto: Anneli Larsson, G&D.