Nyhet

Bedragare utger sig vara från länsstyrelsen - be alltid om legitimation

Vi ber er alla att vara extra uppmärksamma och ställa frågor i de fall någon ringer och utger sig vara från länsstyrelsen och vill komma på gårdsbesök. Länsstyrelsens personal kan alltid legitimera sig och ni bör därför alltid efterfråga legitimation.

Det har kommit till vår kännedom att djurrättsaktivister har utgett sig för att vara från länsstyrelsen.

De har tagit kontakt med djurägare, bokat tid och har blivit insläppta i stallarna, tagit många fotografier och sedan lämnat gården.

Vi ber er alla att vara extra uppmärksamma och ställa frågor i de fall någon ringer och utger sig vara från länsstyrelsen och vill komma på gårdsbesök. Länsstyrelsens personal kan alltid legitimera sig och ni bör därför alltid efterfråga legitimation.

Vi har även framfört problemet till länsstyrelsen.

Vid en telefonkontakt kan det också vara en bra idé att upplysa om att ni på förekommen anledning kommer att be om legitimation vid besöket.

Om någon utger sig för att komma från länsstyrelsen eller någon annan myndighet och inte gör det är det ett brott enligt Brottsbalken och kallas Föregivande av allmän ställning. Det är viktigt att alltid polisanmäla detta.

Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan