Artikel

Nu är det lamningstider

Lamningen är den mest arbetsintensiva perioden under fåråret och har man dessutom en begränsad erfarenhet av lamning kan perioden vara en riktig utmaning. Det är viktigt att lägga ner den extra tid det tar att förbereda och övervaka lamningen, det är tråkigt att förlora lamm som man skulle ha kunnat rädda. Tackan ska inte störas i onödan vid lamningen, men samtidigt ska du känna till när det är läge att rycka in för att hjälpa tacka och lamm.

Förberedelser inför lamningen

Det en stor fördel om tackorna är klippta. Klippta tackor får bättre aptit och det är också lättare att ha kontroll på deras hull. Hygienen vid lamning och digivning blir bättre. Klippningen ska inte göras närmare än 4 – 6 veckor innan lamningen. Om man av olika skäl inte kan klippa tackorna före lamning bör man åtminstone klippa runt könsöppningen och kring juver.

Ljuset i fårhuset är viktigt, både inför en eventuell lamningshjälp, men även för att tackorna lättare ska kunna hålla koll på sina nyfödda. Tackorna ser nämligen dåligt i mörker. Självklart ska även fårhuset vara nyhalmat och rent. Värmelampor kan behövas för att värma upp nedkylda lamm och tackor som är sjuka.


Tecken hos tackan när lamningen närmar sig

När det bara är några dagar kvar till lamning fylls juver och spenar med mjölk. Ett annat tydligt tecken är att ligamenten vid svansroten förslappas. Man kan även se att blygdläpparna svullnar och rodnar.

Närmare lamningen kan tackan bli retlig. Hon kan också intressera sig mycket för andras lamm. Tackan får nedsatt aptit och drar sig undan för att kunna vara ifred. Hon lägger sig och reser sig om vartannat. Hon tömmer tarmen och skvätter urin ofta. Till slut ser man att hon har ont genom att hon skjuter rygg och svankar. Ofta ser man även hur hon lägger öronen bakåt och drar upp överläppen. Vid det här laget har förlossningen startat och tackan befinner sig i öppningsstadiet då livmoderhalsen vidgas, vilket brukar ta några timmar.


Själva lamningen

När livmoderhalsen är helt öppen börjar utdrivningsstadiet. När den yttre hinnan runt lammet brister säger man att vattnet går. Den inre fosterhinnan brister ofta under utdrivningsstadiet, men kan bli kvar runt lammet efter födseln. Värkarna under utdrivningsstadiet kommer med ca en minuts mellanrum. Är allt normalt tar det vanligen upp till en halvtimme för ett lamm att födas fram. Nästa lamm kommer som regel inom några minuter upp till en timme.


Normalt föds lammet med de sträckta frambenen först, med huvudet kommandes efter.

 


Ett annat normalt läge är att de sträckta bakbenen kommer först.

Efter lamningen
Efter lamningen slickar tackan det nyfödda lammet torrt. Är tackan för trött eller ointresserad av lammet får du hjälpa till att torka lammet med handdukar. Oftast står lammet upp inom en kvart och har normalt börjat dia inom en halvtimme upp till en timme. Kontrollera alltid att det kommer mjölk från båda juverhalvorna.


Om allt fungerar som det ska har lammet gjort resningsförsök inom 15 minuter efter födseln och börjat dia själv inom den första levnadstimmen.

Efterbördsstadiet
I efterbörden finns moderkakan som försett lammet med näring och syre. Om efterbörden inte kommer efter första lammet, kan det bero på att det finns ytterligare lamm i tackan.
Ibland lossnar inte efterbörden efter sista lammet, man pratar då om en kvarbliven efterbörd. En tacka med kvarbliven efterbörd ska man ha under extra uppsikt. Får hon feber ska man
kontakta veterinär.

När lammet inte kommer ut
Ibland förlöper inte lamningen som den ska, oftast beroende på att något lamm ligger fel.

Följande tumregler ger vägledning om när det är dags att ingripa:

  • Öppningsstadiet tar mer än 4 – 5 timmar
  • Tackan har värkar utan att något händer
  • Fosterdelar syns i samma läge trots värkarbete
  • Det har gått mer än en timme efter föregående lamm utan att ännu ett lamm eller efterbörd blivit synligt
  • Värkarbetet har avstannat.

Rengöring inför lamningshjälp

För att undvika infektioner är det viktigt att du tvättar både dig själv och tackan noggrant innan du undersöker tackan. Tvätta tackans könsöppning med tvål och skölj efter med jodopax. Tänk på att tvätta dig själv noga ända upp till din överarm och desinficera med alcogel. Använd gärna handskar och glöm inte att naglarna ska vara klippta.

Lamningshjälp

Använd mycket glidslem när du för in handen i slidan. Håll handen lodrätt med tummen tryckt mot handflatan. Jobba aldrig emot tackans krystvärkar. När du känner fosterdelar gäller det att koncentrera sig och bena ut vad du känner. Är det ett huvud, svans eller ben? Är det framben eller bakben? Tillhör benen samma lamm? Innan någon draghjälp kan ges måste man vara helt säker på att benen tillhör samma kropp, annars är risken stor att man drar i ben som tillhör två olika lamm.

Fellägen

Vid alla fellägen är det viktigt att skapa utrymme så att ben eller huvud kan rättas till. Börja alltid med att försiktigt trycka tillbaka lammet in i livmodern så att du får utrymme.

Ett vanligt felläge är att ena frambenet är tillbakaslaget. När du tryckt tillbaka lammet in i livmodern ska du låta handen följa utmed lammets bakåtslagna ben. När du når framknä och klöv gömmer du klöven i din hand för att skydda livmoderns vägg. Samtidigt sträcker du försiktigt ut benet. Nu ligger lammet rätt och du kan hjälpa till och dra ut det genom att dra nedåt i riktning mot tackans has. Dra aldrig rakt ut.


Ett vanligt felläge- bakåtslaget framben

Det finns en mängd olika fellägen och är du nybörjare ska du se till att du har en erfaren kollega som du kan kontakta. Du ska också ha tagit reda på hur du kan få kontakt med veterinär.  På våra lamningskurser kan du träna på olika fellägen i vår ”Lamningsatrapp”.

Råmjölk

Råmjölken är lammets viktigaste försäkring mot infektion och nedkylning under den första levnadstiden. Under fosterstadiet sker ingen överföring av antikroppar från tackan, så när lammet föds är det helt oskyddat mot infektioner till dess det har diat första gången. Råmjölken är dessutom en livsviktig energikick för lammet. Det är viktigt att lammet redan inom 2-3 timmar efter födseln får i sig sitt första mål. För att få i sig tillräcklig mängd energi och antikroppar behöver lammet dricka ca 2 dl råmjölk per kg det första dygnet.

I kullar med många lamm är det sällan råmjölken räcker till alla. Ofta får det svagaste och minsta lammet för lite. Lamm som riskerar att inte själva få i sig tillräcklig mängd råmjölk bör ges råmjölk i flaska eller sondmatas.


Lamm som får i sig för liten mängd råmjölk eller får sitt första mål för sent är ”risklamm” och tillhör gruppen av lamm där man ser den högsta lamm-dödligheten.

Risklamm:

  • Lamm med låg födelsevikt
  • Svaga lamm
  • Trillingar, fyrlingar etc.
  • Lamm från magra tackor, äldre tackor, sjuka tackor, tackor med dysfunktionellt juver.

Råmjölk till risklamm

Ge ”risklamm” ett första mål råmjölk på 50 – 150 ml råmjölk (50 ml till lamm <3 kg, 100 ml för ett medelstort lamm a´4 kg och 150 ml till lamm >5 kg) i sond inom 30 minuter efter födseln.

 

Om man måste fortsätta att ge råmjölk därför att lammet inte kan dia behöver det få i sig 50 ml/kg kroppsvikt inom 2 – 3 timmar och ca 200 ml/kg totalt under de första 18 – 20 timmar efter födseln, fördelat på minst 4 – 5 givor. Man bör också fortsätta att ge råmjölk till lamm som kan dia men inte får tillräckligt.

Ge aldrig mer än 200 ml per gång så att inte löpmagen blir överfylld. Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett lamm har diat själv eller inte. Ge då en mindre mängd på ca 25 – 50 ml och känn över magen om den verkar fylld.

Sondmatning

Sondmatning av lamm kan du lära dig på våra lamningskurser. Sonden kan köpas på postorderfirma specialiserad på lantbruks-eller veterinärprodukter. Tänk på att varm mjölk är ett utmärkt näringsmedel för bakterier. Spara aldrig uppvärmd mjölk och var noga med att diska och desinficera sonden mellan användningstillfällena. Lamm som är nedkylda med kroppstemperatur under 37° C och inte kan hålla huvudet uppe själva ska inte sondmatas.

Råmjölk från ko eller råmjölksersättning

Se till att ha ett lager fryst råmjölk till hands inför lamningssäsongen. När lamningen väl är igång kan råmjölk tas från en nylammad tacka, men saknas tackråmjölk går det bra att använda råmjölk från ko. Det finns också råmjölksersättning i pulverform att köpa. Fryst råmjölk ska tinas långsamt och inte i mikrovågsugn, så att inte antikropparna förstörs. Behöver man fortsätta ge lammet mjölk är köpt lammnäring det bästa alternativet om man inte har tillgång till mjölk från en tacka. Mjölkersättning för kalv har alldeles för lågt energiinnehåll för att passa till lamm, men i många besättningar används vanlig helmjölk från ko.  Ofta ges den syrad.  Man tillsätter då 10 % filmjölk och låter blandningen stå i rumstemperatur i ca 12 timmar.