Artikel

Ultraljudsundersökning / scanning av betäckta tackor

Scanning ett värdefullt hjälpmedel i fårproduktionen. De betäckta tackorna undersöks med ultraljud via bukväggen för att fastställa andelen tackor som är dräktiga samt antalet foster. Lämpligast tidpunkt för att få säkrast resultat är mellan dag 40 – 80 i dräktigheten.

Scanningsresultatet gör att du kan gruppera tackorna efter hur många foster de bär och på så vis optimera utfodringen under dräktigheten. Är några tackor tomma kan du antingen släppa dem till bagge igen eller välja att slakta dem. Du kan utfodra tackorna efter deras faktiska behov, vilket är optimalt både för tackornas (och de blivande lammens) hälsa och din ekonomi.

Scanningsresultatet underlättar också arbetet och övervakningen vid lamningen. Du vet hur många lamm du har att vänta efter aktuell tacka. Om du exempelvis behöver adoptera lamm mellan tackor kan du välja ut en adoptionstacka som du vet endast skall ha ett lamm.

Ett examensarbete på veterinärutbildningen utfört 2011 har undersökt hur tillförlitligt ultraljudsscanning är. Arbetet fastställer att scanning uppvisar en stor träffsäkerhet förutsatt att ovan nämnda tidsintervall hålls. Går man utanför tidsintervallet sjunker tillförlitligheten. Säkerheten för att fastställa antal foster sjunker med antalet. Störst säkerhet sågs hos tackor dräktiga med ett foster (nästan 94%), tätt följt av tvillingdräktigheter (nästan 92%). Länk till en sammanfattning av undersökningen finns här!

Tackorna skall inte vara alltför fyllda i våmmen vid scanningen eftersom det försvårar arbetet med att komma åt livmodern. Man bör alltså vara restriktiv med grovfodret när det gäller vuxna tackor ca ett halvt dygn innan planerad scanning.

Det är viktigt att anmäla till scanning i god tid då efterfrågan på de som scannar är stort. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Svenska Fåravelsförbundets hemsida eller Lammproducenternas hemsida.

Oavsett storlek på sin besättning är scanning ett värdefullt instrument i din produktion.