Artikel

Inför installning

Hösten är här och betesperioden börjar lida mot sitt slut. Vinterns stallperiod börjar närma sig så nu börjar det också bli dags att planera inför installningen av dina får.

Parasitstatus

Genom att ta träckprov från lammen under betessäsong får man en bild av hur mycket och vilka sorters parasiter som finns i besättningen. Ta prov från 10 % eller minst 6 individer i varje grupp som ska kollas.
När djuren står på ströbädd får de inte i sig fler betesburna parasiter, men de tar med sig de maskar som redan etablerat sig i mag-tarmkanalen in på stall. Livslängden hos de parasiter som ätits upp av fåren varierar förstås beroende bland annat på vilka arter det handlar om, men generellt sett kan de maskar som fåren fått i sig under sommaren fortsätta att påverka produktion och hälsa under stallsäsongen.
I vissa fall och framför allt vid förekomst av stora magmasken, Haemonchus contortus, så är det bra att göra en avmaskning av samtliga livdjur i samband med installning. Ska lammen slaktas sent på året eller efter årsskiftet kan avmaskning behövas även av dem efter att de kommit in för att de ska ha en bra tillväxt.
Har man haft problem med stora magmasken så är det alltså en stor fördel om man kan ha djuren på ströbädd eller motsvarande under vintern, och undvika vistelse i vinterhage eller rasthage i alla fall den säsongen.

 

 

Misstänker man att fåren kan ha stora leverflundran, Fasciola hepatica, så är det även på hösten oftast för tidigt att se deras ägg i träckproven. Det tar upp till 10-12 veckor efter smittotillfället för Stora Leverflundran att bli en vuxen äggläggande parasit så att man kan hitta dess ägg i ett träckprov. Däremot kan man hitta stora leverflundran tidigare på slakteriet så ha koll på slaktanmärkningarna och kontakta oss om den anmärkningen dyker upp på slaktavräkningen. Observera att fynd av lilla leverflundran däremot sällan eller aldrig kräver någon åtgärd.

 

Genomgång av juver

Tackor som haft juverinflammation bör inte bli dräktiga igen! Förutom de som haft en tydlig klinisk juverinflammation och kanske fått behandling så kan det finnas de tackor som haft problem utan att  man sett några yttre symptom på tackan.

Anledningen till att man inte ska låta en tacka som har haft juverinflammation bli dräktig igen är att det så ofta är bakterien Stafylokockus aureus, som orsakar infektionen. Den senaste svenska studien 2007 visade denna bakterie i cirka 75 % av mjölkproverna från tackor med juverinflammation. Just S. aureus finns ofta kvar även om tackan blir till synes frisk efter behandlingen. Det är därmed stor risk för att en ny juverinflammation blossar upp nästa gång hon har lamm. Gå därför alltid igenom juvren på de tackor som är tänkta att betäckas igen, kanske i samband med klövkontroll eller klippning. De bör ha varit sinlagda minst en månad för att du ska kunna undersöka juvret på ett bra sätt. Låt helst tackan stå upp medan du känner på båda juverhalvorna. Sortera bort tackor som har knölar eller andra onormala förändringar i juvervävnaden. Har de en jämn svullnad i juvret kan det vara att juvervävnaden kanske inte är helt tillbakabildad efter avvänjning av lammen, därför är det bra att gå igenom juvren på tackorna även en andra gång, precis innan de ska släppas till baggen.

 

Genomgång av klövar

Från mitten på augusti till mitten av oktober är en bra period att även gå igenom klövarna på alla får och lamm som ska vara kvar i besättningen. Glöm inte baggarna som snart ska sättas i arbete!
Klövarna kollas dels för att i tid upptäcka infektioner såsom fotröta men även för att hitta andra förändringar eller hitta klövar som behöver klippas så de har fina klövar inför stallperioden.

 

Klippning

Enligt djurskyddslagen måste får klippas minst en gång per år. Vanligtvis klipps får två gånger per år, vår och höst. Under hösten kan det vara lämpligt att klippa cirka en månad före baggsläppet (i vårlammande besättningar). Då får du bland annat en bra koll av tackans hull. De bör inte klippas under första dräktighetsmånaden då det kan påverka lamningsresultatet negativt.

 

Baggen

Planera inköp av bagge i god tid så att han hinner stå i karantän innan han får komma in i besättningen. Var noga med karantänsrutinerna för alla får som kommer från en annan besättning oavsett om det är inköp av rekryteringsdjur, inlåning eller djur som varit uthyrda eller utlånade. Du kan läsa mer om karantän på vår hemsida.

 

Rengjort stall

För att hålla nere det allmänna smittrycket i stallet bör man tvätta djurutrymmen minst en gång per år. För får är det ju smidigast att göra det under sommaren när det är tomt i stallet. Då kan stallet stå och torka ordentligt samt få en lång tomtid efter tvätt och eventuell desinficering innan djuren ska stallas in igen. Har man inga bekymmer med smittor räcker det oftast med tvätt och minst 2 månaders tomtid. Tomtiden blir som en typ av desinfektion då många smittsamma ämnen och organismer har väldigt svårt att överleva på en torr och ren yta.