Artikel

Teaserbagge - Vad? Varför? Hur?

Teaserbagge, prövningsbagge eller proberbagge, kärt barn har många namn. Men vad är det egentligen, varför borde man ha en (eller flera) och hur löser man allt det praktiska?

Artikeln är publicerad i Fårskötsel nr 7 2019

Vad är en teaserbagge?

En teaserbagge är en bagge som är steriliserad. Han kan alltså inte producera lamm men har kvar sin könsdrift och sin handjurskaraktär, dvs han ser ut, luktar, låter och agerar som en intakt bagge. En sterilisering är inte det samma som en kastrering då testiklarna och därmed både spermieproduktion och produktionen av könshormon tagits bort. En kastrerad bagge har varken kvar sin könsdrift eller sin handjurskaraktär och uppfattas alltså inte av tackorna som ett handjur. Kort sagt en kastrerad bagge är att jämföra med en eunuck men en teaserbagge fungerar som vilket handjur som helst med undantag av förmågan att producera avkomma.

Varför vill man ha en teaserbagge?

Teaserbaggen är ett värdefullt redskap för att brunstsynkronisera tackor för att få en koncentrerad betäckningsperiod och därmed en samlad lamning. Om du använder dig av semin är brunstsynkroniseringen extra värdefull och du kan även använda teaserbaggen för att påvisa brunstiga tackor vid seminering utan att riskera oönskad dräktighet.

Hur brunstsynkroniserar man?

Brunstsynkroniseringen måste ske före normal brunstsäsong och kan göras genom att utnyttja den s.k. baggeffekten. Baggeffekten går ut på att låta tackorna vara utom syn-, lukt- och hörhåll från baggar (inklusive bagglamm och teasrar) under minst 1 månad före synkroniseringen. Ca tre veckor före planerad brunsttopp introduceras en aktiv äldre bagge eller teaserbagge i tackgruppen. Baggen får gå tillsammans med tackorna i ett begränsat utrymme så att han har möjlighet att komma i kontakt med alla tackorna. Efter en till två dagar tas baggen bort, men om man använder en teaserbagge kan han gärna gå kvar utan att riskera att betäcka tackorna.  Under den här perioden är det en fördel att hantera tackorna mycket, ex klippa dem. Den baggen som sedan ska betäcka kan sedan släppas in ca två veckor efter att synkroniseringen påbörjades, alternativt kan man påbörja sin brunstkontroll för semin då. För brunstkontrollen kan man använda teaserbaggen med en stämpeldyna alternativt kan teaserbaggen släppas in endast under de tider på dagen som brunstkontrollen görs.

Om en bagge ska betäcka de synkroniserade tackorna är det viktigt att tänka på att han inte kommer klara av lika många tackor som när de är osynkroniserade eftersom många kommer brunsta så många på kort tid. Sikta på att ha max 20-30 tackor per erfaren bagge som ska betäcka synkroniserade tackor.

Hur väljer jag ut en teaserbagge?

Baggen som väljs ut för att bli en teaserbagge skall vara välvuxen och fysiskt korrekt, i synnerhet avseende ben och klövar och med normalt utvecklade testiklar. Han skall också uppvisa normal könsdrift; han skall vara en tydlig hoppare och då menar vi inte över staket! Det kan vara en fördel om baggen är av lite lättare typ då de ofta har en högre könsdrift och av en ras som inte har strikt brunstsäsong eftersom detta även påverkar baggarnas könsdrift.

Det är en fördel om kandidaten inte är över ett år. En fullt utvuxen bagge innebär större blodkärl och kraftigare vävnader och därmed också en längre operationstid samt en ökad risk för tex blödningskomplikationer. En lämplig tidpunkt för operation av bagglamm kan vara hösten samma år de är födda eller tidig vår året efter. Om man tillämpar gasbrandsvaccination i sin besättning är det en fördel om den tilltänkta teaserkandidaten grundvaccineras innan operationen eftersom detta även ger ett skydd mot stelkramp som får är känsliga mot.

Hur går operationen till?

Operationen görs under lokalbedövning som vid behov kan kompletteras med lugnande medel. Baggen får också en smärtstillande injektion och är han inte tidigare vaccinerad mot stelkramp så ges även penicillininjektioner under några dagar. Ingreppet bör göras på en så ren plats som möjligt och under flugfri säsong. Under ingreppet fixeras baggen stående eller sittande på rumpan beroende på vad veterinären föredrar. Det finns två metoder för att åstadkomma sterilitet på en bagge. Antingen kan en del av sädesledaren tas bort eller så tas en del av bitestikeln bort. Vilken metod som väljs beror på vad den veterinär som utför ingreppet föredrar.

Det finns två metoder för att operera teaserbaggar, antingen plockas bitestikelsvansen bort eller skärs en bit av sädesledaren bort. Bild: Lennart Söderquist och Gård & Djurhälsan.

 

Efter operationen skall baggen stå i en ren box så att du har god kontroll över att det inte uppstår några komplikationer i form av blödningar eller sårinfektion. Daglig kontroll av kroppstemperatur och att såren inte ser infekterade ut är en god regel.

Har operationen omedelbar och 100%-ig effekt?

Precis efter operation finns det spermier kvar i utförsgångarna som kan vara befruktningsdugliga. Undersökningar har visat en ganska stor variation i hur lång tid det finns befruktningsdugliga spermier kvar efter operationen. En ungefärlig tidsangivelse är satt till tre till fyra veckor.

Det finns beskrivna fall på så väl män som baggar där vävnaderna lyckats läka ihop så att den sterila mannen/baggen åter blivit fertil men detta är mycket ovanligt.

Exempel från verkligheten

För att ni skall bli inspirerade och få en praktisk aspekt så har vi har ställt några frågor till två fårägare som har erfarenhet av att använda teaserbaggar i sitt besättningsarbete.

Vi börjar med Johnny Nederman, Hornsunds gård


Johnny och Emelie redo att operera en blivande teaser.

 

Hur länge har du använt dig av teaserbaggar?
– Jag har använt teaser i 10 år.

Hur väljer du ut dina kandidater för att bli teaserbagge?
– Jag har bara använt mig av finullsbaggar. Dom blir inte så stora som vuxna. Samt, att dom är väldigt sexuella och har inte mycket annat i huvudet. Jag väljer ut de som ser ut att vara bra och hållbara i kroppen, maskulina.

Hur många teaser-operationer är utförda hos dig?
– Ca 20 st

Har det fungerat bra eller har det varit några komplikationer? Vilka i så fall?
– Peppar, peppar så har det gått bra. Inga komplikationer.

Vilka raser har du på tackorna?
– Tackorna är finull, texel och finull/dorset.

Vad har du för upplägg när du använder dig av teaserbagge för brunstsynkronisering?
– Baggsläpp sker den 15 september och den första oktober. Jag släpper in teaser ca 14 dagar innan riktig bagge ska in till tackorna. Dom ska vara oklippta så dom doftar och utstrålar maskulinitet. Jag tar bort teasern och släpper in riktig bagge direkt. En teaserbagge kan klara av att synkronisera 80-100 tackor med den metoden. Jag behandlar mina teaserbaggar på samma sätt som dom övriga baggarna. Vitamin-drench och sedvanlig genomgång på våren samt en vitamin-drench på sommaren.

Hur tycker du att det funkar att synka tackor respektive ungtackor med teaser?
– Jag använder teaser på ungtackorna därför att jag upplever att dom vänjer sig vid bagge och ”lär ” sig lite vad det handlar om. Effekten tycker jag är det samma vid tackor och ungtackor. Vill man ha en effektiv lamning så ska man använda sig av teaser. Oslagbart!

 

Näst ut är Lolo Sörelius, Kuseboholm


Lolo tillsammans med en grupp vårfödda lamm. Foto: Emma Nordström-Wadh

 

Hur länge har du använt dig av teaserbaggar?
– Vi har haft teaser i ca 10 år.

Hur väljer du ut dina kandidater för att bli teaserbagge?
– Första gången valde vi en finull-gotlandskorsning och andra gången valde vi dorperkorsningar med Finull i. Hade egentligen velat ha lättare raser men det har fungerat jättebra även med dorperkorsningarna.

Hur många teaser-operationer är utförda på dina djur?
– 3 st

Har det fungerat bra eller har det varit några komplikationer? Vilka i så fall?
– Det har gått jättebra, den första gjordes på klinik men de andra har gjorts hemma i stallet.

Vilka raser har du på tackorna?
– Slaktlammstackorna är korsningar med finull och gotland samt köttraskorsningar med Dorset, Dorper och Suffolk. Men vi har även renrasiga Gotland, Suffolk och Dorper.

Vad har du för upplägg när du använder dig av teaserbagge för brunstsynkronisering?
– Enklast möjliga. Målet är ffa att få ingång ungtackorna. Våra teasrar är nu 6 år, en släpps till en tackgrupp med 109-120 tackor, den andra släpps till 50-69 ungtackor. Vi brukar släppa in dem i början på september. I början var det mest bara att det blev så men sen var det både enkelt och fungerade bra även om vi betäcker först i början på november. Så då har tackorna alltså gått ca 2 månader med teasern innan baggen kommer och de har ställt in sig bra. Baggarna får sen 5 veckor på sig. Samma upplägg används för de tackor som betäcks i februari.
– De allra flesta tackorna lammar de första 3 veckorna av lamningen och den största skillnaden med teaser är att det nu kommer många fler redan första veckan och då även ungtackor.

Hur tycker du att det funkar att synka tackor respektive ungtackor med teaser?
– Det har bra effekt på båda men störst skillnad jämfört med att inte ha teaser märker jag på ungtackorna.