Artikel

Inför betäckning

Planeringen av nästa års lamning görs redan vid avvänjningen av årets lamm. Det finns några åtgärder som du kan göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få ett bra dräktighetsresultat och livskraftiga lamm. Välj rätt avelsdjur och förberedd dessa på ett optimalt sätt.

Avvänjningen av lammen bör ske minst två månader innan du räknar med att släppa till baggen. Tackorna behöver denna tid för att återhämta sig efter digivningen och komma upp i lämpligt hull inför betäckningssäsongen. I samband med avvänjningen bör du göra en bedömning av tackornas hull, tänder och juver samt utvärdera eventuella hälsostörningar under gångna säsongen.

Avvänjningen är en viktig tidpunkt för hullbedömning. Tackornas fruktsamhet är beroende av deras kondition vid betäckningen. Tackorna bör vid betäckningen ha en hullpoäng på 3-3,5. För en tacka med dåligt hull efter digivningen tar det 6-8 veckor med optimal utfodring innan hon ökat en hullgrad. Gruppera tackorna efter hullbedömningen så att du kan ge det bästa betet och ev ge extra kraftfoder till de djur som är i behov av att öka i vikt eller ge ett magrare bete till tackor i mycket gott hull. Såväl under-som överhull är negativt för fruktsamheten genom att det påverkar antalet ägg tackan släpper, ger ökad risk för vissa sjukdomar under dräktigheten och komplikationer vid lamning samt påverkar råmjölkens mängd och kvalitet. Ska du betäcka tacklamm så bör dessa ha uppnått 60% av vuxenvikten (medelvikten av alla tackor från två år med medelgott hull).


”Bockarna Bruse väntar på hösten och flickorna”.

Vill du flusha tackorna för att försöka öka antalet lamm per tacka kan du tillskottsutfodra med kraftfoder. Flushing har bäst effekt på tackor som har en uppåtgående viktkurva. Du ökar kraftfodergivan successivt med 0,5 hg varannan dag så att tackorna får 2 hg 1-2 gånger per dag de sista 2-3 veckorna innan betäckningen. Mängden kraftfoder beror på tillgång på grovfodret och dess näringsinnehåll. Behåll kraftfodergivan under betäckningsperioden och de första 6 v av dräktigheten. Undvik att flusha tackor som föder naturligt många lamm.

Sålla bort tackor med dåliga tänder eftersom detta kan begränsa möjligheten till foderintag och därmed en lämplig näringsförsörjning.

Tackor som haft juverinflammation eller där juvret känns ojämnt eller knöligt ska inte betäckas igen liksom tackor vars spenar är kraftigt avvikande från det normal. Tackornas juver bör kännas igenom en andra gång precis innan baggsläpp för att fånga upp de juverförändringar du kan missat vid första kontrollen.

Likaså bör du inte lägga på tackor som haft hälsoproblem under dräktigheten som dräktighetstoxikos, kalkbrist och slidframfall eller tackor som haft livmoderframfall då dessa problem kan återkomma. Du bör också ta bort tackor som inte visat bra modersegenskaper.

Klippning av fåren kan vara lämpligt att göra innan betäckningen, i synnerhet om du önskar en flushingeffekt eftersom det har positiv effekt på aptiten. I samband med klippningen kontrollerar du även klövarna och verkar vid behov. Inspektera djuren för förekomst av ohyra och behandla vid förekomst eller tecken på att djuren haft klåda. 

Hur många tackor en bagge klarar av beror på ålder och erfarenhet. En äldre, erfaren bagge klarar ca 40-50 tackor medan en ungbagge klarar ca 20-25 tackor. Om man använder sig av brunstsynkronisering är antalet tackor baggen beräknas kunna betjäna hälften av ovanstående.


”Stiligaste grabben får flest tjejer”.


Brunstsynkronisering

Målet är att få en koncentrerad lamning. Brunstsynkroniseringen måste ske före normal brunstsäsong och kan ske genom att tillföra hormoner eller i Sverige vanligare genom den s.k. baggeffekten. Baggeffekten går ut på att låta tackorna vara utom syn-, lukt- och hörhåll från baggar (inklusive bagglamm) under minst 1 månad före betäcknings- eller seminperiod. Ca 3 veckor före planerad brunsttopp introduceras en aktiv äldre bagge i tackgruppen under 1-2 dagar. 1 bagge/20 tackor är lämpligt. Baggen får gå tillsammans med tackorna i ett begränsat utrymme så att han har möjlighet att komma i kontakt med alla tackorna. Baggeffekten fungerar bäst på vuxna tackor. Om du vill brunstsynkronisera tacklamm kan du få bättre effekten om dessa få gå med baggen i en egen grupp utan äldre tackor. Efter 1-2 dagar tas baggen/baggarna bort. Det är viktigt att man inte har något artificiellt ljus till fåren då det kan störa hormonspelet. Börja kontrollera brunst hos tackorna 14 dagar efter att baggen tagits bort. Brunstkoll skall göras minst 2 (helst 3, vid semin 4) gånger per dag och kan göras genom att tackorna kan söka sig till äldre bagge i box, teaserbagge med stämpeldyna eller ev bagge med förkläde och stämpeldyna. Brunstsynkronisering med hjälp av baggeffekten brukar ge två brunsttoppar med ca 1 v mellanrum 18-26 dagar efter baggen först introducerades.

Inköp av avelsdjur
Om du planerar att göra inköp av avelsdjur så, gör detta i god tid innan betäckningssäsongen eftersom djuret behöver stå i karantän i 4, men helst 6 veckor innan det släpps in till dina övriga djur.