Artikel

Att tänka på inför höstens semineringar/betäckningar

För att optimera dräktighetsresultatet vid betäckningen finns enkla åtgärder och rutiner som kan genomföras i besättningen. Både tackorna och baggen behöver förberedas för bästa möjliga resultat.

Tackorna

 • Välj tackor som har en dokumenterat god fruktsamhet, ett bra juver och funktionella spenar. (Tackor med sneda/knöliga juver skickas till slakt, liksom de som behandlats för juverinflammation).
 • Tackorna skall vara avvanda minst 6 veckor före AI.
 • Tackorna skall vara vid gott hull (3-4), men inte feta. Öka eventuellt utfodringen successivt under ca 3 veckor före beräknad brunsttopp. Denna sk flushing har god effekt på tackor som är i underhull före betäckningen, men sämre på tackor som redan är i god kondition. Mineral- och vitamintillskott (speciellt vitamin E och selen) kan ges vid behov minst 2 månader före AI.
 • Klipp tackorna före betäckningen, eftersom hantering av tackorna efter AI/betäckning kan påverka fostrens implantation i livmodern. Klippta tackor får ökad aptit. Speciellt viktigt för de som behöver öka i hull. Själva hanteringen anses också kunna bidra till stimulering av brunstens igångsättande.
 • Kontrollera tackornas tänder, leder och klövar (verka?)
 • Tackor med dåliga modersegenskaper, tidigare slidframfall eller osäkra galltackor slås ut.
 • Behandla vid behov mot ekto- och endoparasiter.
 • Försök brunstsynkronisera tackorna (se nedan).

Brunstsynkronisering (i korthet)
Mål: samlad inseminations-/betäckningsperiod med åtföljande koncentrerad lamningsperiod.

 • Vanligtvis används den sk baggeffekten vid brunstsynkronisering.
 • Brunstsynkroniseringen måste ske före normal brunstsäsong.
 • Flytta tackorna bort från baggarna snarast efter avvänjningen. Tackorna skall vara utom syn-hör- och lukthåll för handjur under minst 6-8 veckor före AI/betäckningen.
 • Introducera under 1-2 dagar minst en aktiv, äldre bagge/20 tackor – ca 3 veckor före planerad brunsttopp.
 • Låt baggen gå tillsammans med flocken i ett begränsat utrymme där baggen/-arna får möjlighet att komma i kontakt med alla tackorna (skall vara som en ”kokande gryta”).
 • Tag bort baggen/-arna efter 1-2 dagar.
 • Inget artificiellt ljus.

Börja kontrollera brunsten minst 2 (helst 3) ggr per dag efter 14 dagar med hjälp av teaserbagge* med stämpeldyna, bagge med förkläde eller genom att låta brunstiga tackor söka och komma i kontakt med en äldre aktiv bagge i en box (ev med tak över).

Skilj ifrån de tackor som söker kontakt med baggen och verkar brunstiga – inseminera.

En ny brunsttopp kommer vanligtvis ca 1 vecka efter den första.
*med teaserbagge menas en steriliserad bagge där man på ett eller annat sätt kirurgiskt omöjliggjort för spermierna att komma ut, men där baggens könsdrift kvarstår opåverkad.

Baggarna

Om betäckning med bagge planeras bör även baggarna noggrant förberedas i god tid före betäckningssäsongen.