Artikel

Att tänka på inför installning!

Snart är det dags för installning och för vårlammande besättningar även betäckning. Nu är det hög tid att ta ställning till om vissa djur kanske inte ska betäckas utan hellre skickas på slakt och se över avelsdjuren så att de har så goda förutsättningar som möjligt för en lyckad betäckningssäsong.

Inventera foder och strö
Nu när snart även tredjeskörden är inne är det hög tid att snabbt inventera foder och strö. Tänk också på att ta foderanalyser, extra viktigt om du har lite ont om foder för att kunna hushålla med resurserna utan att riskera under- eller överutfodring av några djur.

 • Hur många djur kommer du ha i respektive djurkategorier på stall; Vinterlamm? Låg dräktiga tackor? Högdräktiga tackor? Digivande tackor? Sintackor?
 • Hur många stalldagar med respektive djurkategori?
 • Hur mycket grovfoder har du? Av vilken kvalitet?
 • Vilken möjlighet har du att komplettera ditt grovfoder?
 • Och slutligen; kommer fodret att räcka till? Kan alla tackorna betäckas? Behöver du slakta fler djur?

Inför installningen är det också bra om du kan vänja djuren succesivt vid den nya foderstaten genom att börja utfodra ute på bete om det inte redan gjorts. Och glöm inte bort mineralfodret!

Hullbedöm tackorna
Vid betäckning ska tackorna ha hullpoäng 3-3,5. En hullbedömning nu ger svar på hur väl du lyckats med utfodringen av tackorna sen de avvandes. Har enskilda tackor inte lyckats öka i hull trotts bra foder senaste 2 månaderna kan det vara klokt att slå ut dem.

Om tackor i lågt hull får mycket bättre foder kring betäckning får man lätt en ”flushing”-effekt vilket gör att de släpper fler ägg vid brunst och alltså kan få större kullar. Tänk därför noga igenom huruvida det är en önskvärd effekt i din besättning eller ej innan tackornas foderstat kring betäckning planeras.

Finns möjligheten att gruppera tackorna efter hull och ålder vid installning kan mycket foder sparas genom att mer och bättre foder kan ges till de djuren som behöver det bäst. Tänk på att regelbundet hullbedöma under stallsäsongen för att vid behov kunna reglera foderstaten eller gruppera om tackorna.

Tänk på att ungtackor inte får vara för små vid betäckningen. Ett riktvärde är att de ska ha uppnått 60 % av besättningens vuxenmedelvikt.

 

 

Sortera ut tackor för slakt
Följande tackor bör alltid skickas på slakt och inte betäckas:

 • Tackor med dåliga tänder: Den vanligaste orsaken till att tackorna inte återhämtar sitt hull efter digivning är dåliga tänder på grund av ålder.
 • Tackor med knölar i juvret: Känn igenom juver och leta efter knölar. Knölar indikerar att tackan haft en juverinflammation. Det är stor risk att dessa tackor får en uppblossande juverinflammation nästa säsong eller att de får så kallad subklinisk juverinflammation. Det innebär att de ger mindre mjölk och även att mjölken kan innehålla bakterier.
 • Tackor som haft slid- eller livmoderframfall eller ”ringwomb”.

Håll inköpta djur i karantän

 • Ställ alltid nyinköpta djur i karantän i minst 4 veckor. Karantänen är ett utrymme där de inköpta djuren inte kommer i kontakt med de övriga djuren i besättningen.
 • Ta inte hem får med fotröta. Undersök klövar och klövspalt redan innan djuren lastas hos säljaren. Fotbada djuren i 5-10 minuter i 10 % zinksulfatlösning när de ställs in och tas ut ur karantänen. Undersök klövarna en sista gång när djuret lämnar karantänen.
 • Avmaska alltid mot Stora magmasken (Haemonchus contortus) med Noromectin® eller Ivomec®. Gör en behandlingskontroll, läs mer här! Fråga alltid om ursprungsbesättningen har Stora leverflundran diagnostiserad vid exempelvis slakt. Komplettera då avmaskningen mot Stora magmasken med licenspreparatet Fasinex eller Triclafas.
 • Passa på att avlusa djuren i karantänen med tex Bayticol®, Spotinor eller Blaze®.

 Klipp fåren och kontrollera om de har ohyra
Installning är ofta en bra tidpunkt att klippa fåren, allra helst om tackorna ska betäckas. Tänk dock på att helst inte klippa baggen innan betäckning. Tackorna gillar honom lite ”ovårdad”. I samband med klippning passar det bra att kontrollera om djuren har ohyra. Behandla vid behov med tex Bayticol®, Spotinor eller Blaze®.

Kontrollera klövarna
Kontrollera och klipp klövarna vid behov på både tackor och baggar. Bra klövar och ben är en förutsättning för att betäckningen ska fungera optimalt.

 

 

Kontrollera avelsbaggen

 • Baggen ska vara i gott hull inför betäckningen, hullpoäng 3,5-4.
 • Kontrollera baggens tänder.
 • Undersök pungen och testiklarna. Testiklarna ska vara lika stora och fritt förskjutbara i pungsäcken. De ska kännas fasta, ungefär som en spänd muskel i konsistensen. Bitestikelsvansen ska kännas vid pungens nedre del. Den ska vara välfylld och peka nedåt och utåt från testikeln.
 • Sätt baggen på rumpan och kontrollera att penis kan skaftas ut genom förhuden.

 Avmaskning
Diskutera avmaskningsbehovet av livlamm, eventuella vinterlamm och tackor med din Fårhälsoveterinär.

Har du inte tagit träckprov på lammen sen i somras kan det vara klokt att göra det igen. Den torra sommaren har i många besättningar gjort att parasitläget sett mycket bra ut i sommar, nu när hösten kommit kan dock läget ändras snabbt även om träckproverna visade 0 i somras.

Har besättningen haft Stora magmasken hos lammen eller tackorna under sommaren kan det vara aktuellt med en avmaskning efter installning av hela besättningen med exempelvis Ivomec ® eller Noromectin®. Är stora leverflundran påvisad kan det i vissa besättningar finnas behov av avmaskning redan tidigt på hösten och i andra fall är det klokare att vänta till vintern. Aktuella preparat är då Fasinex, Triclafas, Triclamox eller Valbazen®, beroende på tidpunkt och övriga parasiter i besättningen.

 

Malin Bernhard, djurhälsoveterinär Vreta Kloster
Ulrika König, djurhälsoveterinär Uppsala