Artikel

Förberedelser inför betäckningssäsongen

För att betäckningssäsongen ska bli lyckad bör planeringen ske i god tid innan betäckningen börjar. Rätt avelsdjur ska väljas och rätt tackor ska gallras bort. Tackorna ska ha tid att komma i form efter årets lamning och digivning. Nya livdjur ska köpas i så god tid att de hinner stå i karantän i minst fyra veckor.

Tackornas fertilitet är framförallt beroende av deras kondition före betäckningen. Det tar flera veckor för äggen att mogna; därför har tackans kondition lång tid innan betäckningen betydelse för hennes möjlighet att bli dräktig. Dålig kondition leder till sämre kvalitet av äggen i äggstockarna och därmed färre befruktningsdugliga ägg.

Sintiden har stor betydelse för att tackorna ska ha möjlighet att återhämta konditionen efter digivningen. Vänj därför av lammen minst två månader innan betäckningen. Dela upp tackorna i grupper beroende på hull; tackor i dåligt hull, normalhulliga tackor och en grupp med feta tackor. Feta tackor kan gå på ett magrare bete medan magra tackor och ungtackor kan behöva tillskottsutfodras. Tänk på att det tar minst 6-8 veckor för en tacka med dåligt hull att öka en hullgrad genom rätt utfodring. Ungtackorna ska fortfarande växa själva och har därför ett högt näringsbehov. Vid betäckning bör tackorna vara i minst medelhull, hullgrad 3-3,5.

Välj rätt djur!

Satsa på friska och sunda tackor med goda modersegenskaper som fått lamm med god tillväxt när du väljer vilka som ska betäckas. Tacklamm ska vara tillräckligt stora för att betäckas; en tumregel är att de ska ha uppnått 60 % av vuxenvikten (medelvikten av alla besättningens tackor från två år i medelgott hull).

Tackor som haft juverinflammation och slid- eller livmoderframfall ska slås ut eftersom det är stor risk att de annars drabbas igen. En del juverinflammationer förlöper utan tydliga symtom och kan inte upptäckas utan att juvret känns igenom noga. Juverundersökningarna görs normalt en månad efter avvänjningen. Man ska misstänka subklinisk juverinflammation om en juverdel känns hårdare än den andra eller om det är knölar i juvret eller om juverhalvorna är olika stora. Görs juverundersökningen innan avvänjningen har man vid tveksamhet också möjlighet att undersöka mjölken. Man kan sedan känna igenom juvret igen efter avvänjningen.

Undersök tänderna. Tandfel kan ge svårigheter att täcka näringsbehovet under dräktigheten. Djur med dålig tandstatus bör därför slaktas.

Kontrollera baggen inför betäckningssäsongen!

Baggens kondition och hälsa är naturligtvis av stor betydelse för avelsresultatet. Glöm inte att undersöka baggen både allmänt och de hanliga könsdelarna i synnerhet i god tid före betäckningssäsongen. Om fel eller tveksamheter upptäcks kan annan bagge användas och ombrunst av tackor undvikas.

Undersök baggen systematiskt, för gärna protokoll så att du kan jämföra med senare undersökning. Titta först på baggen på håll. Rör han sig normalt och lätt? Belastar han alla ben normalt? Speciellt baggens bakben belastas hårt under betäckningen, även mindre fel här kan få stora konsekvenser.

Hullbedöm sedan baggen. I engelsk litteratur ser man ofta rådet att baggen bör vara ”fit not fat”. Innan betäckningssäsongen bör baggen vara i god kondition och ha något mer än medelgott hull (hullgrad 3,5) men inte vara fet. Betäckningsarbetet är krävande och baggarna förlorar ofta vikt under säsongen. Överviktiga baggar bör dock undvikas eftersom fettvävnad även lagras i pungen och ger sämre temperaturreglering vilket skadar spermiekvaliteten. Feta baggar blir ofta slöa och kan ha nedsatt könsdrift. Övervikt medför även ökad belastning av baggens leder och onödig tyngd för små tackor.

Har baggen varit sjuk och haft feber de senaste månaderna innan betäckning? En febertopp kan skada spermierna så att baggen får nedsatt fertilitet under de två följande månaderna. Spermier är känsliga för hög temperatur. En kraftig febertopp skadar de spermier som var under bildning i testikeln och lagring i bitestikeln.

Verkar baggen kunna se, höra och lukta normalt? Detta är viktigt när han skall kontrollera tackornas brunst. Inför betäckningen bör baggen vara klippt. Klövarna ska klippas vid behov.

Undersökning av de hanliga könsorganen

Titta på pungen på håll när baggen går och står fritt. Ser den jämn och symmetrisk ut? Om den inte är symmetrisk kan detta vara en indikation på att baggen haft en inflammation i pungen/ testikeln, pungbråck, skada i huden eller att den ena testikeln inte vandrat helt ned i pungen.

Känn sedan ordentligt på pungen. Undersökningen underlättas om den ena testikeln skjuts upp medan man undersöker den andra. Det skall gå ganska lätt att skjuta upp testikeln och det bör inte vara någon skillnad mellan höger och vänster. Om det går trögt kan det tyda på sammanväxningar eller fettinlagringar i punghalsen vilket kan medföra sämre temperaturreglering och därmed sämre spermiekvalitet. Konsistensen på testiklarna ska kännas som en spänd muskel. Hårdare konsistens kan tyda på inlagring av bindväv eller ärrvävnad. Mjuk, svampig konsistens kan tyda på en nedsatt funktion av testikeln. Det ska inte heller förekomma fläckvisa områden av testikeln som är mjukare eller hårdare i konsistens. Undersök till sist förhuden och penis. Det görs lättast efter att baggen har satts på ändan. Penis måste kunna träda ut ur förhudsöppningen. Sår och ärrbildningar i förhuden kan medföra att öppningen blir för trång. Var uppmärksam på tecken på infektion i förhuden som ilsket röd slemhinna.

Smittskydd vid inköp av livdjur

Om du måste köpa nya livdjur, tackor eller bagge, så se till att göra det i god tid så att du hinner ha dem minst fyra veckor i karantän innan de ges kontakt med resten av din flock!

Du hittar aktuell rådgivning om karantän och karantänsbehandlingar på vår hemsida.

Karin Lindqvist Frisk

Fårhälsoveterinär Ängelholm


Genom att mäta pungens omkrets med ett måttband går det att få en indikation om testiklarna har utvecklats normalt. Mät runt den tjockaste delen av pungen medan båda testiklarna med en hand trycks ned jämt sida vid sida i pungen. Måttbandet dras åt till dess det fjädrar lätt tillbaka.