Artikel

Avvänjning på måndagar – den nya modellen?

När produktionen ökar gäller det att tillrättalägga sin planering så att arbete som kräver stor närvaro i stallen kan utföras under veckan och inte på helgen.

Från att göra som man alltid gjort till att tänka nytt
Vid IPVS, internationellt möte för grisveterinärer världen över, höll John Carr ett inspirerande inlägg kring att ändra de traditionella rutinerna för att anpassa till dagens arbetstider. Carr är veterinär med specialistkompetens i grisens sjukdomar och numera internationell konsult. I dagsläget är det redan en hel del producenter som lagt om från den traditionella rutinen med seminering i början av veckan och avvänjning och grisning i slutet av veckan. Men som John Carr poängterade under sitt föredrag, är det alltid nyttigt att ifrågasätta rutiner som går av gammal vana och överväga varför man egentligen gör som man gör.

Optimera produktionsresultat – utför svårplanerade moment under arbetsveckan
Under de senaste åren har vi blivit bättre och bättre på att sköta semineringen. Detta arbetsmoment är enligt Carr oftast något lättare att planera in i helgarbetet. Däremot menar han att vi lägger för lite tid på våra nyavvanda grisar. Dessa grisar kräver, som vi alla vet, optimal miljö och skötsel när det gäller värme och utfodring vid avvänjning, för att förebygga att det uppstår problem längre fram. Genom att avvänja tidigt i veckan så är man ofta bättre bemannade och har tid att ge grisarna den extra omsorg de behöver. Detta kan enligt Carr rent praktiskt resultera flera utfodringar per dag, med noggrannare uppföljning och justering av fodergivan. Bättre kontroll av temperatur och justering av klimat i avdelningen. Tidig upptäckt och omhändertagande av grisar som inte kommer igång att äta.

Även grisningen flyttas
Som en följd av att avväjningen flyttas kommer grisningen att ligga tidigare i veckan. Även detta är positivt! Grisningen kräver en hel del passning, så även här är det en fördel att vara bättre bemannade. Då kan man, precis som vid avvänjningen, få tid för extra omsorg. Carr tycker att man här bör få ett ökat fokus på att säkra råmjölken, genom exempelvis skiftdigivning av stora kullar. Genom en ökad närvaro i stallet är det möjligt att minska dödligheten under de första dygnen. Eventuella grisar som blir sjuka upptäcks också tidigare och kan där med behandlas snabbare.

 

Johanna Fjelkner
Djurhälsoveterinär Staffanstorp