Rapport

Nyckeltal för antibiotika-användning

Nyckeltal för antibiotika-användning mätt som ”Andel behandlade individer” i svenska grisbesättningar.

Läs hela rapporten via länken nedan.