Artikel

Se upp för giftiga växter!

Betessäsongen är i full gång och med det följer alltid risken att djur råkar tugga i sig av fel sorts växter, växter som kan vara giftiga för dem.

Om betessäsongen är väldigt torr och då med dålig betestillväxt som följd, blir betestrycket högre och risken för att djuren äter någon giftig växt ökar.

I de svenska betesmarkerna finns det gott om naturligt förekommande växter som kan vara giftiga för nötkreatur. Ingela Lindskog på Skånesemin har gjort en sammanställning över de vanligaste arterna och hon har lagt stor vikt vid artbeskrivningar eftersom det är viktigt att kunna identifiera dessa växter. Klicka här för en sammanställning! 

Läs mer om giftiga växter och fodersäkerhet via länkarna nedan.