Artikel

Se upp för giftiga växter!

Betessäsongen är i full gång och med det följer alltid risken att djur råkar tugga i sig av fel sorts växter, växter som kan vara giftiga för dem.

Om betessäsongen är väldigt torr och då med dålig betestillväxt som följd, blir betestrycket högre och risken för att djuren äter någon giftig växt ökar.

Läs mer om giftiga växter och fodersäkerhet via länken nedan.

Dokument och länkar