Artikel

Mineraler och vitaminer i nötköttsproduktionen

Materialet ”Mineraler och vitaminer i nötköttsproduktionen” beskriver de, för nötköttsproduktionen, viktigaste mineralerna och vitaminerna samt ger förslag på hur dessa kan utfodras på ett rationellt sätt. Att utfodra med mineraler och vitaminer är viktigt, inte bara för djurens välmående utan även på grund av de produktionsbortfall som mineral och vitaminbrist kan orsaka.

Materialet är framtaget av agronomstudenter vid SLU 2013 och du hittar det här nedan.

Mineraler och vitaminer i nötköttsproduktionen