Artikel

Fortsatt spridning av Afrikansk svinpest

Aktuellt juni 2019

Sjukdomen har rört sig västerut i Europa och har nu även nått Belgien. Stora utbrott ses i östra Asien där hundratals miljoner grisar dött i sjukdomen, främst i Kina. Ett flertal länder i Baltikum, Östeuropa och Ryssland med omgivande länder har sjukdomen. I flera afrikanska länder söder om ekvatorn härjar sjukdomen bland tamsvin, som ofta smittas via fästingar från vårtsvin, vilka bär smittan utan att bli sjuka.

Vad orsakas Afrikansk svinpest av?
Orsaken är ett mycket motståndskraftigt virus. Detta virus kan överleva från månader upp till flera år i blod och kött från smittade grisar. Det finns idag ännu inget vaccin mot sjukdomen.
Människa kan inte smittas av viruset, men kan sprida sjukdomen genom kläder och skor och via fordon som kommit i kontakt med djur som bär på smittämnet.

Vilka symtom får grisar som smittas?
Sjukdomen börjar oftast med hög feber och aptitlöshet som kan följas av hudutslag och blödningar från mun och tarm. Dräktiga djur kan abortera. Djuren dör ibland mycket snabbt eller inom några dagar. Om sådana symtom ses i en grisbesättning måste den omedelbart stängas av från omvärlden till dess orsaken till symtomen är utredd.

Läs hela informationen via länken nedan!

 

Dokument och länkar