Rapport

AD

Bakgrund

Bekämpningen av grissjukdomen AD (eng. Aujeszkys disease) slutfördes för 15 år sedan och Sverige friförklarades officiellt 1996. Sverige har beviljats tilläggsgarantier för AD inom EU. Gård & Djurhälsan ansvarar för att de prover som EU kräver blir tagna på slaktade grisar. Dessutom utförs kontroller i det fall kliniska tecken på AD ses i vårt besättningsarbete. Sedan den nationella friförklaringen godkändes har AD inte påvisats.

Övervakningens genomförande

Övervakningen bygger uteslutande på slakteriprovtagning. På slaktgrisar tas prover från varje besättning som levererar grisar till de slakterier som slaktar ca 99,5 procent av Sveriges grisar. Provuttaget utförs av slakteripersonal vid respektive produktionsanläggning.