Rapport

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest kan spridas direkt mellan grisar och/eller vildsvin, men med tanke på Sveriges ytterst begränsad export och import av grisar och vårt geografiska läge, utgör människor som reser från områden där smittan finns den största risken för introduktion av smittan. Viruset som orsakar afrikansk svinpest har god överlevnadsförmåga och kan därför spridas effektivt via icke värmebehandlade kött- eller vildsvinsprodukter från infekterade djur, men också via kläder och redskap.

Kunskap om hur afrikanskt svinpestvirus sprids och vad man kan göra för att minska riskerna för introduktion är därför väldigt viktig.

Tänk på att:

 • Du och dina anställda vet vilka karantänstider som gäller efter att man har varit utomlands i kontakt med klövbärande djur.
 • Aldrig använda kläder, skor eller utrustning som använts vid besök utomlands vid arbete i svenska grisstallar
 • Inga livsmedel av köttprodukter från andra länder får komma i kontakt med svenska grisar (eller slängas utomhus så att vilda djur kan komma åt).
 • Information om ovanstående finns översatt till många olika språk, för att kunna lämnas till utländska arbetare. Du hittar dessa broschyrer här.
 • Upplys jägare som åker på jaktresor utomlands om vad de behöver tänka på för att inte utgöra en smittspridningsrisk. Information om detta finns här.
 • Ett utbrott av afrikansk svinpest i Sverige skulle vara mycket förödande för grisbranschen. Vi har därför alla ett ansvar att göra vad vi kan för att hålla smittan utanför Sveriges gränser.

Överlevnadstid för ASF-virus

• Gödsel i rumstemperatur: 11 dygn

• Blod vid rumstemp: 1 1/2 år

• Stallmiljö: 4 v

• Kött i rumstemp: 16 dygn

• Kylt kött: 150 dygn

• Saltat torkat kött:140 dygn

• Fryst kött: Flera år

Symtom vid afrikansk svinpest:

 • Plötslig död/hög dödlighet (vanligast)
 • Hög feber
 • Rörelsestörningar
 • Aborter
 • Andningssvårigheter
 • Blå missfärgning på huden

Kontakta alltid veterinär om du är osäker på hälsoläget hos dina djur. Även små misstankar är viktiga! För uppdaterad information, besök SVAs hemsida.