Artikel

Förebygg brand och rädda djur

Brandriskerna i lantbruket är stora och varje år uppstår ca 2 000 lantbruksbränder. Dessa bränder kostar årligen drygt 400 miljoner. Det är du som har ansvaret för att begränsa brandriskerna på ditt lantbruksföretag och för att se till att djuren kan räddas. Lantbrukets Brandskyddskommitté har tagit fram skriften Förebygg brand och rädda djur – ditt ansvar! som innehåller tips på hur du kan förebygga lantbruksbränder på ditt lantbruksföretag. Du hittar skriften nedan!