Artikel

Se upp för Stora leverflundran vid inköp av djur!

Stora leverflundran har ökat i vårt land under senare år. Djur som är smittade kommer från vissa områden. Djuren visar oftast inga symtom om smittan är liten men de kan smitta betesmarkerna om de släpps ut oavmaskade på våren. Fårhälsovården rekommenderar den som köper in djur att vara uppmärksam på stora leverflundran.

Symtomen varierar från lätta produktionsstörningar till plötsliga dödsfall. Vanligaste symtomen är avmagring, blekhet och käftgropsödem och djur i dålig kondition med påverkat allmäntillstånd. Den fullt utvecklade flundran parasiterar i gallgångarna och orsakar blodbrist och nedsatt immunitet hos värddjuret. Högdräktiga tackor påverkas mest. Vid massiv infektion kan flera djur plötsligt dö utan föregående symtom på grund av skadorna i levern.

De stora slakterierna rapporterar förekomst av skador på levrarna orsakade av stora leverflundran på avräkningen till djurägarna. Detta är för närvarande det bästa sättet att få vetskap om besättningen är smittad. Metoden att analysera träckprov är inte optimal för stora leverflundran. Ägg kan påvisas i träcken först ca tre månader efter smittotillfället. Andra metoder finns, diskutera med veterinär.

Fårhälsovården rekommenderar generellt karantänsbehandlingar av djur som köps eller lånas in till besättningarna för att förhindra spridning av parasiter mellan dem. Vid införande av nya djur till besättningen, fråga alltid om ursprungsbesättningen har stora leverflundran!

Finns det risk att djuren bär på stora leverflundran bör de avmaskas, senast innan de släpps ut på dina beten på våren. Speciellt viktigt är det om dina beten är sanka.  Valbazen® vet i förhöjd dos (4 ml per 10 kg kroppsvikt) är bara verksamt mot de vuxna flundrorna och kan användas tidigast tre månader efter att djuren flyttats från de smittade betena. Det ska heller inte användas första dräktighetsmånaden. Ska djuren avmaskas under hösten bör licenspreparatet Fasinex (triclabendazol) användas för att komma åt de omogna flundrorna.

Detta måste dock kompletteras med preparat verksamt mot stora mag- masken, t.ex. Noromectin vet eller Ivomec® vet.

Stora leverflundran har en mellanvärd, en dammsnäcka som trivs på betesmarker som är sanka eller översvämmade. Leverflundrans ägg kläcks i vattensamlingar och genomgår olika utvecklingsstadier. Fåren infekteras på betet under sommaren. Väl uppätna av fåret tar sig leverflundrans förstadier till levern där de borrar runt under ett par månader innan de kommer ut i gallgångarna där de suger blod.

Läs mer om stora leverflundran i den nya broschyren ”Stora leverflundran hos får”.

Ulrika König
Djurhälsoveterinär Uppsala

Helen Björk Averpil
Djurhälsoveterinär Kungsbacka