Artikel

Schmallenberg slår hårt i vinterlammande besättningar

I slutet av 2011 påträffades ett nytt virus hos idisslare (Schmallenbergvirus, SBV) som fick en snabb spridning inom Europa. Hösten 2012 visade en tankmjölksundersökning i mjölkbesättningar att Schmallenbergvirus (SBV) förekommer över hela Sverige. I november 2012 dokumenterades också det första fallet hos får i Sverige orsakat av SBV. Symtomen hos får är främst hög andel tomma tackor och missbildade lamm.

Viktigt att veta:

SBV drabbar idisslare, till exempel får och nötkreatur.

SBV sprids via svidknott som sugit blod från djur som har virus i blodet. Därför sker ingen spridning av smittan under vinterhalvåret när svidknotten är inaktiva. Smitta sker alltså inte via direktkontakt mellan djur och smittar inte människa.

Sjukdomen kan orsaka en viss allmänpåverkan hos vuxna djur såsom feber, lindrig diarré och nedsatt mjölkproduktion, men oftast är infektionen symtomlös. Däremot kan SBV orsaka fostermissbildningar om moderdjuret infekteras under den första delen av dräktigheten. Ofta ses missbildade ben eller huvuden. De missbildade benen innebär att förlossningshjälp vid lamningen kan behövas. Flera djurägare vittnar om svåra lamningar till följd av SBV. Fårhälsovården rekommenderar därför extra tillsyn i lamningen i år.

Symtomen i form av missbildade lamm eller tomma tackor uppstår i besättningar som betäcker sina tackor under svidknottssäsongen. Svidknottssäsongen 2012 var lång eftersom hösten var mild. Det innebär att tackor som var i tidig dräktighet under sommaren och hösten, ända fram i november i landets sydligare delar, kan ha utsatts för smittan. Övriga virus i samma grupp som SBV ger efter infektion upphov till livslång immunitet. Troligen gäller samma sak för SBV. Detta innebär att får som genomgått infektion med SBV utvecklar ett långvarigt skydd mot sjukdomen.

Ett vaccin som skyddar mot SBV håller på att utvecklas. Vaccintillverkarna arbetar så fort de kan och Fårhälsovården följer utvecklingen noga.

SBV är inte längre anmälningspliktig till Jordbruksverket. Din gård blir heller inte spärrad eller utslaktad om SBV påvisas. Du kan skicka in lamm på obduktion för att bekräfta diagnos men kontrollera alltid med Fårhälsovården innan du gör detta. Jordbruksverket har hittills betalat för undersökning avseende Schmallenberg men signaler kommer nu om att begränsa undersökningarna.

Om du har frågor om hur SBV påverkar dig eller vilka åtgärder som kan vara aktuella i din besättning är du välkommen att ringa till Gård & Djurhälsans fårveterinärer. Vi har telefontid alla vardagar mellan klockan 9.00- 12.00 och 13.00-15.00 på telefon 0771-21 65 00. Mer information om SBV finns också på www.gårdochdjurhälsan.se och www.jordbruksverket.se

Det kan bli en svår lamningssäsong för många i år. Vi tänker på er och hoppas att de flesta tackorna som träffat på smittan inte har varit dräktiga.

Lena Stengärde
Djurhälsoveterinär Kalmar