Artikel

Koccidios hos lamm

Förebygg koccidios - undvik att släppa ut tackor och lamm i tackornas vinterrastfålla.

Koccidios hos lamm

Diarre hos 1-2 månader gamla lamm kan vara koccidios. Koccidier trivs väldigt bra i permanenta rastfållor men kan även spridas på stall och bete.

Viktiga förebyggande åtgärder är:

-Torra rena ströbäddar och god hygien kring foderbord och vattenkar/ vattenkoppar.

-God utfodring till tackor för bra råmjölk

-Goda råmjölksrutiner dvs RRR =råmjölk raskt och rikligt till lammen, särskilt viktigt till risklamm.

-Minska beläggningen särskilt i slutet av lamningen

-Släpp inte ut lammen i tackornas vinterrastfålla utan byt fålla när lammen fötts alternativt håll djuren inne tills betessläpp

-Parasitfritt välkomstbete till tackor och lamm

-Blanda inte lamm i alltför olika åldersgrupper på samma yta då de äldre sprider koccidier utan att bli sjuka men som de yngre lammen smittas av och de utvecklar diarré.

Läs mer om koccidios här.