Artikel

Koccidios hos lamm

 

Artikeln har varit publicerad i Fårskötsel nr 3-2021

 

Diarré är ett samlingsbegrepp för förändrad, lös avföring. Diarré kan vara lindrig, med lös kladdig avföring, till kraftig med vattentunn och ibland även blodig avföring.

Diarré kan uppstå av många olika orsaker. Dålig hygien, dålig foder- och vatten-kvaliteten, nedsatt immunitet hos djuren orsakat av mineralbrist är några exempel. Dessutom finns smittsamma agens som orsakar diarré. Exempel på sådana är magtarmmaskar, koccidier, kryptosporidier, bakterier, virus, m.m.

Koccidios, något många fårägare känner igen

En vanlig orsak till diarré hos lamm ca 1 – 2 månader gamla är koccidier. Koccidier är encelliga organismer.

Det finns flera olika arter av koccidier. En del arter är harmlösa medan andra kan orsaka betydande sjukdom och död. De olika arterna analyseras och grupperas på lab. De sjukdomsframkallande arterna hos får är framför allt Eimeria crandallis och Eimeria ovinoidalis. Båda dessa arter är grovtarmsbaserade och tillhörande grupp B.

Koccidier i avföring mäts i mängden oocystor per gram träck.

 

Koccidier är en av de vanligaste orsakerna till diarré på lamm. Diarré sätter ner tillväxten och vid allvarligare fall kan djuren dö.

 

Smitta via munnen

Lammen smittas tidigt och koccidierna (oocystorna) smittar via munnen. Normalt bygger lammen upp en god motståndskraft under första sommaren men vid kraftiga angrepp eller hos lamm med nedsatt immunitet utvecklas sjukdom med diarré som följd.

Prepatensperioden är den period det tar från det att ett lamm blir smittat och tarmslemhinnan invaderas, till dess att lammet utsöndrar koccidier i form av oocystor i avföringen. Prepatensperioden för koccidier är ca 15 dagar.”

Symptomen är vattentunn diarré f.f.a. vid 4 – 6 veckors ålder, ibland är diarrén blodblandad. Lammen blir slöa, uttorkade och dödsfall kan ses. Kronisk diarré ger främst nedsatt tillväxt.

Rastfållor grogrund för koccidier, men smittan finns även på stall

Koccidierna trivs väldigt bra i permanenta rastfållor men kan även spridas på stall och bete. Väderomslag och annat som orsakar stress hos lammen kan göra att det blir ett utbrott av koccidieorsakad diarré.

Oocystorna är mycket tåliga och överlever i minst 1 – 2 år i rastfållor och på bete. För att avdöda oocystor krävs uttorkning och värme på ca 60 grader.

Koccidier finns kvar i rastfållan och på betet till nästa generation av lamm som kommer dit. Alltså är det en kvarvarande smitta från förra årets lamm. På stall gynnas koccidierna av dålig hygien och fuktig miljö, framförallt runt vattenbaljor och vattenkoppar.

 

Rastfållor där djuren gått under vintern är den vanligaste orsaken till koccidier på lamm. Undvik att låta lamm gå i samma fålla där tackorna gått över vintern. Koccidier kan även spridas via fuktiga ströbäddar på stall.

Provtagning

För att ställa diagnos krävs träckprov från lamm med diarré eller provtagning i samband med obduktion om man har lamm som dör. Ta prov från 4 – 6 lamm som har haft diarré två dagar eller mer. Provet tas helst i plastburkar. Skicka proverna, väl packade, till labbet. Svaret anges i OPG (oocystor per gram). Faktorer som påverkar om det krävs behandling eller inte är provsvaret (mängden oocystor per gram träck, dominans typ B), ålder och symptom hos lammen. Kontakta er veterinär för hjälp med bedömning. Är lammen äldre (2 månader eller äldre) klarar de många gånger upp infektionen själva med stödjande åtgärder.

Behandling

Behandlingen består av åtgärder i form av att isolera sjuka djur då de är kraftiga smittspridare samt att det blir lättare att ha uppsikt på de sjuka lammen samt att kunna ge understödjande behandling. Är allmäntillståndet påverkat behöver lammet behandlas med vätskeersättning, minst 15% av kroppsvikten per dag uppdelat på små portioner. Om lammet inte blir bättre eller om många i en grupp insjuknar krävs medicinsk behandling. Vanliga avmaskningsmedel har ingen effekt mot koccidier. Det läkemedel som används i Sverige idag (Baycoxine vet) har toltrazuril som verksam substans och det har bäst resultat om man behandlar innan majoriteten av lammen utvecklat symptom. Alltså brukar hela lammgrupper behandlas om flera lamm i gruppen blivit sjuka. Toltrazuril utsöndras under lång tid i huvudsak via gödseln mestadels som metaboliten toltrazurilsulfon. Denna metabolit är en mycket stabil förening (halveringstid på mer än ett år) som har skadlig inverkan på växters tillväxt och utveckling. Baycoxine har lång slaktkarens, 56 dygn.

Förebyggande åtgärder är BÄST

Allra bäst är att göra förebyggande åtgärder. Viktigast är det med god hygien, ströa rikligt och ofta så ströbäddarna håller sig fina, liksom god hygien kring foderbord och vattenkar/ vattenkoppar. Göra rent mekaniskt och hålla torrt och rent! God utfodring till tackor och lamm borgar för bättre råmjölkskvalitét och ger mer mjölk till lammen vilket ökar lammens förmåga att stå emot eventuella koccidieangrepp likväl som andra smittor. Andra åtgärder för att undvika koccidios är att undvika överbeläggning och att alternera rastfållor och beten, alltså växla rastfållorna varannat år eller ännu längre tidsintervall om man använder sig av rastfållor. Ett annat sätt är att hålla tackor och lamm på stall och sedan erbjuda rent bete. Välkomstbete minskar risken för koccidier liksom för övriga parasitangrepp! Ett annan viktigt förebyggande åtgärd är att inte blanda lamm i alltför olika åldersgrupper på samma yta då de äldre sprider oocystor utan att bli sjuka men som de yngre lammen smittas av och de utvecklar diarré.

 

Efter genomgången infektion utvecklas immunitet men vuxna djur kan vara symptomlösa utsöndrare av en mindre mängd oocystor.