Guide

Provtagningsinstruktioner - Grovfoderanalys till får

Denna instruktion gäller för prover som skickas in till Vidilab.

Beställ foderanalys här. För beräkning av foderstat beställ här.

VIKTIGT OM PROVTAGNINGEN

Det är alltid du som odlare som är ansvarig för att provet är representativt. Det är endast du som odlare som har kännedom om hur torkning, hantering, etc. gått till och därmed
vilken kvalitetsvariation som kan finnas i partiet.
Kom ihåg att det är MYCKET viktigt att provet är klippt i lagom bitar, ej för långa (ca 5 cm). Ej klippt prov debiteras med extra provberedningsavgift.

Grovfoder

För att ett analysresultat skall vara tillförlitligt krävs att provet som analyserats tas ut på ett sätt som
representerar hela partiet. Nedan finns instruktioner för grovfoder.

Delprov tas från 10-20 ställen i partiet, eller ur olika balar. Undvik att rycka ut hötussar för att undvika bladspill. Ta ca 5 liter och blanda samtliga delprover noga i ett rent kärl eller plastkasse. Efter blandning tas ett laboratorieprov på ca två liter ut och läggs i medföljande blixtlåspåse. För att få ett så representativt prov som möjligt måste prov från alla lager i kärlet komma med i det uttagna provet. Förslag: Ta två delar och lägg i blixtlåspåsen, kasta tre delar och fortsätt så tills ca två liter finns i blixtlåspåsen.

Häll ut provet på en bänk eller liknande och klipp i bitar om ca 5 cm. Lägg tillbaks i påsen och förslut väl.

OBS! Se till att ALLT material kommer med i provpåsen. Bästa sättet att ta ut prov på balat hö är med höborr. Med höborr kan du borra minst en halv meter ner i höet och få ut prov utan att tappa bladmaterial. Löst hö tas lämpligen från varje lass vid inläggningen.

Pressa ut luften innan påsen försluts.
Platta ut påsen så att försändelsen går in i ett brevinkast.

Märk provet med lämplig information och fyll i en följesedel/remiss med namn, adress, material, provtagningsdatum etc. Skicka sedan provet i det förfrankerade kuvertet tillsammans med
följesedeln/remissen till Vidilab.

Ensilage och grönmassa

Vid provtagning i storbalar eller plansilo är det lämpligast att använda borr. Alternativt används en vass kniv för att skära i gaveln på fyrkantsbalar eller på den välvda sidan på rundbalar. Detta för att få ett genomsnitt. Dra aldrig ut strån. Använd tejp av bra kvalitet och tejpa igen hålen så snart du är färdig med provtagningen. Se till att plasten runt hålen är ren och torr innan de tejpas igen så tejpen fäster bra. Delprover tas från 10-20 ställen i partiet. Ta ca 5 fem liter och blanda samtliga delprover noga i ett rent kärl eller i en plastkasse.

Efter blandning tas ett laboratorieprov på ca två liter ut och läggs i medföljande blixtlåspåse. Om provet ej är taget med borr, häll ut provet på en bänk eller liknande och klipp i bitar om max 5 cm. För att få ett så representativt prov som möjligt måste prov från alla lager i kärlet komma med i det uttagna provet. Förslag: Ta två delar och lägg i blixtlåspåsen, kasta tre delar och fortsätt så tills ca två liter finns i blixtlåspåsen. Lägg tillbaks i påsen och förslut väl.

OBS! Se till att ALLT material kommer med i provpåsen.

Pressa ut luften innan påsen försluts.
Platta ut påsen så att försändelsen går in i ett brevinkast.

Märk provet med lämplig information och fyll i en följesedel/remiss med namn, adress, material, provtagningsdatum etc. Skicka sedan provet i det förfrankerade kuvertet tillsammans med
följesedeln/remissen till Vidilab.

 

Dokument och länkar