Artikel

Mineraler – livsviktigt även på betet!

Artikeln är publicerad i Fårskötsel nr 3-2020

Alla djur behöver mineraler och vitaminer för att må bra. Det finns ett tjugotal mineraler som är viktiga för våra får och lamm. De behöver mineralerna för olika funktioner i kroppen, t.ex. för att skelettet ska mineraliseras, för att musklerna ska fungera eller för att immunsystemet ska kunna skydda mot sjukdom. Brist på mineraler ger produktionsbortfall, medan överutfodring är arbetskrävande och dyrt. Således är det viktigt att optimera mineralgivan. Behoven hos djuren varierar också beroende på tillväxt, digivning o.s.v. Ett exempel på det är att en digivande tacka har fyra gånger så stort behov av kalcium (Ca) och fosfor (P) jämfört med en sin eller lågdräktig tacka.

Makromineraler – mikromineraler

Om mineralerna behöver tillföras i större mängd för att upprätthålla djurets fysiologiska funktioner kallas de för makromineraler. Exempel på makromineraler är kalcium, magnesium och kalium.

Mineraler som endast behövs i liten mängd kallas för mikromineraler. Exempel på mikromineraler är koppar, kobolt, selen och mangan.

Flera mineraler påverkar varandra och förmågan att ta upp mineraler hos djuret. T.ex. kalcium, magnesium, fosfor och kalium påverkar upptaget av varandra.

Djurens behov av mineraler varierar. Vissa mineraler har djuren ett lager av i kroppen medan andra mineraler måste tillföras regelbundet, kanske dagligen.

Vitaminer är livsviktiga för att utveckla och bibehålla kroppens vävnader och dess funktioner, samt är delaktiga i en rad metaboliska processer.

Något som vi inte alltid tänker på är att om djuren får för lite mineraler eller för lite av någon speciell mineral kan det leda till diffusa symptom. Vi kan se det som minskad tillväxt, reproduktionsstörningar, försämrat immunförsvar med olika infektioner som följd, större parasitbörda, sämre köttkvalitét och dålig ekonomi för lantbruksföretaget.

Brist

Bristsymptomen kan variera mellan olika mineraler. Vid kalcium eller fosforbrist ser vi hälta, stelhet, frakturer eller deformerat skelett, vid selenbrist ses bl.a. muskeldegeneration, dödfödda eller svagfödda lamm. Vid koboltbrist ser man försämrad våmfunktion. Våmmens bakterier kan inte bryta ner och tillgodogöra sig näringen i fodret, vilket leder till minskad aptit, minskad tillväxt, trötthet, diarré och blodbrist. Vid zinkbrist ses bl.a. hudskorv, dvärgväxt, försämrad fertilitet. Kopparbrist ger blodbrist, försämrad tillväxt, minskad fertilitet och förändrad färg på ullen. Sammanfattningsvis kan man säga att bristsymptomen hos de flesta mineraler innefattar försämrat immunförsvar och ökad sjuklighet som följd men även minskad tillväxt är ett gemensamt symptom.

Exempel på symptom vid vitaminbrist. Vid A-vitaminbrist ses bl.a. nattblindhet, reproduktionsstörningar och hudförändringar medan B-vitaminbrist ger försämrad aptit, svaghet och störningar i centrala nervsystemet (hjärnan) med kramper som följd. K-vitamin behövs för att blodkoaguleringen ska fungera.

Behov

Djuren vet inte själva hur mycket mineraler de behöver. Vi måste skapa förutsättningar för att de ska få i sig tillräckligt med mineraler för att täcka sina behov. Det kan behövas olika mineralfoder under stallperiod och betesperiod, beroende på vilket foder och vilka betesmarker man har. För att räkna foderstat krävs en grovfoderanalys med mineraler. Ta gärna hjälp av en rådgivare!

Både vuxna får och lamm behöver mineraler och salt även under betessäsongen. Att utfodra mineraler kan vara en utmaning, så att djuren verkligen äter mineralerna. Man bör ge mineralerna i fri form d.v.s. som lösa mineraler. Då kan fåren äta tillräcklig mängd och de lösa mineralerna är dessutom billigare. Slickbaljor ger sällan tillräckligt med mineraler men kan fungera till icke produktiva tackor. Viktigt är att räkna ut gruppens dagliga behov så du vet hur mycket mineraler som bör gå åt. På så sätt kan man hålla koll på att djuren äter ungefär så mycket de borde.

Placering

Som djurägare måste man se till att mineralerna inte blir fuktiga av regn och därefter hårda som gör att djuren inte orkar äta tillräckligt. Placera gärna ut mineraler på flera ställen i hagen så att alla djur kommer åt mineralerna. Använd gärna väderskyddad låda eller foderautomat att ha mineralerna i eller använd slickbaljor, gärna vid viloplatsen eller där vattnets tillhandahålls. Då är chansen störst att djuren faktiskt äter den mängd mineraler de behöver. Erbjud även separat saltsten. Skulle dock fåren inte äta sina mineraler på betet kan man periodvis ta bort saltstenen för att se om det ökar viljan att konsumera mineralerna.

Betet

Fördelen med betesgräset är att det innehåller rikligt med vitaminer så dessa finns under sommaren på betet. Betesgräs innehåller oftast mycket kalcium och kalium men mindre av fosfor och magnesium, så det gör att mineralerna på betet behöver innehålla mycket fosfor (P) och magnesium (Mg) och mindre med kalcium (Ca) för att nå rätt Ca/P och K/Mg – kvot. Kolla gärna med din utfodringsrådgivare!

Sammanfattningsvis så ger man sina djur fina förutsättningar till god hälsa och bra tillväxt under sommarhalvåret genom att komma ihåg att utfodra mineraler på betet!