Artikel

Nya avelsvärden för temperament och vuxenvikt hos dikor?

I Linn Broströms examensarbete från 2013  kan du läsa om möjligheten till, och intresset för, nya svenska avelsvärden för egenskaperna temperament samt vuxenvikt hos dikor. Arbetet är skrivet på engelska och du hittar det här.

https://www.gardochdjurhalsan.se/wp-content/uploads/2019/01/nya-avelsvarden-for-temperament-och-vuxenvikt-hos-dikor-new_registrations_in_swedish_beef_cattle_breeding_with_fokus_on_temperament_and_cow_weight.pdf