Artikel

Neurologiska sjukdomar: det gäller att vara observant

Under vårmötet höll Phil Scott från Storbritannien en mycket intressant föreläsning om olika neurologiska sjukdomar som kan drabba får.

Swayback kan drabba både nyfödda lamm och oftare de som är två till fyra månader gamla. Bakgrund är kopparbrist, antingen hos tackan och/eller hos lammen. Symtom ses hos nyfödda lamm bland annat i form av att de är små och svaga samt har svårt att resa sig, ibland kombinerat med huvuddarrningar. Hos äldre lamm, som föds normala, ses symtom som att de är svaga i bakbenen och kommer efter flocken. Diagnos kan erhållas genom undersökning av ryggmärg och hjärna samt analys av kopparinnehåll i levern. Tyvärr finns det ingen bra behandling att sätta in då lammen insjuknat, utan man får rikta in sig på att korrigera foderstaten för att undvika fortsatta problem.

Bakteriell hjärnhinneinflammation
Bakteriell hjärnhinneinflammation förekommer sporadiskt hos unga lamm, ofta mellan två till fyra veckors ålder. Flera olika bakterier kan orsaka hjärnhinneinflammationen och lamm som fått för lite råmjölk eller råmjölk av sämre kvalitet har högre risk för att drabbas. Till en början blir lammen svaga samt tappar i vikt och huvudet hålls ofta lågt. Senare kan de bli överkänsliga för till exempel ljud och även drabbas av kramper.

I ett tidigt skede kan lammen behandlas med antibiotika. Har symtomen förvärrats så att lammet krampar bör det avlivas omedelbart då prognosen är dålig. Cerebrocortical necrosis (CCN) Ändringar i foderstaten kan vara en orsak till påverkan av våmmens mikroflora, som i sin tur stör kroppens glukos- och B-vitaminmetabolism genom en uppförökning av bakterier som bildar tiaminas vilka bryter ned tiamin. Detta kan leda till att får drabbas av blindhet och kramper, ofta med bakåtslaget huvud. Djur som drabbas är oftast lamm mellan fyra och åtta månader, men även vuxna får kan insjukna. Behandling sker med injektioner av B-vitamin. Behandlas fåret i ett tidigt skede har det goda chanser att tillfriskna.

Vestibulär sjukdom
Bakomliggande orsak är ofta en bakteriell öroninfektion eller en infektion någon annanstans i kroppen där bakterier sprids via blodet till balansorganet, som sitter vid hörselorganet. Olika symtom fås beroende på om infektionen påverkar ena eller båda balansorganen. Vid enkelsidig påverkan tiltar djuret med huvudet, ögonen kan slå fram och tillbaka och djuret kan gå i cirklar. Detta tillstånd kan vara knepigt att skilja från Listerios. Sjukdomen behandlas med penicillin som förstahandspreparat, i tidigt skede har man ofta bättre behandlingsresultat.

Listerios
Listerios kallas även kringsjuka på grund av att ett av symtomen kan vara att djuret går i cirklar, men långt ifrån alla får som drabbats av Listerios gör det. Andra symtom som upphörd aptit, salivering, tiltning av huvudet samt att djuret står still och lutar huvudet mot inredning kan också vara kännetecken. Orsaken är Listeriabakterien som i vissa fall kan växa till i antal i ensilagebalar. Bakterierna påverkar delar av hjärnan samt nerver och därav uppstår symtomen. Behandling är även här penicillin, gärna i kombination med antiinflammatoriskt preparat. Utgången av behandlingen är osäker. Cirka 30 procent av djuren tillfrisknar om behandlingen inleds tidigt, i senare stadier är behandlingen mer eller mindre utsiktslös. För att minska risken för Listeriautbrott är det av största vikt att foderhygienen är bra och att ensilageinläggning sker på ett korrekt sätt.

Dandy-Walker malformation
”Dandy-Walker missbildning” är en genetisk sjukdom som rapporterats från rasen Suffolk. Missbildningen ger en påverkan på lillhjärnan och introduceras oftast med en bagge med stark genestisk arvbarhet för denna defekt. Tackor som bär drabbade foster får ofta förlossningsproblem i och med att lammets huvud förstoras på grund av att lammen ofta får vattenskalle. Även om förlossningen går bra är frekvensen dödfödda lamm hög. De lamm som föds levande har svårt att få i sig råmjölk. För att förebygga dessa missbildningar är det viktigt att baggar samt deras avkommor som bär dessa gener plockas bort ur aveln.

Ryggmärgsskador
Trauma eller infektioner på ryggraden kan ge upphov till att ryggmärgen trycks ihop och att det i sin tur kan påverka kroppens rörelsefunktion. En neurologisk undersökning utförs för att utreda var skadan sitter och olika symtom uppstår beroende på vilken del av ryggmärgen som är skadad. Tyvärr är det svårt att behandla dessa skador på ett tillfredställande sätt.

Elisabet Lööf, Ulrika König, Karin Lindqvist-Frisk
Fårhälsovården