Sjukdom

Blåtunga serotyp 3

Ett utbrott med blåtunga serotyp 3 började hösten 2023 i Nederländerna med ytterligare spridning till omkringliggande länder. Under 2024 fortsätter utbrottet med fortsatt spridning i norra Europa.

Orsak

Blåtunga är en virussjukdom som sprids med svidknott (Culicoides spp.) till idisslare och kameldjur, framförallt får kan bli mycket sjuka. De arter av svidknott som kan sprida blåtunga är vanligt förekommande i Europa, inklusive Sverige. Det finns flera olika typer av blåtungvirus, kallade serotyper, denna information fokuserar på serotyp 3.

Symtom

  • Hög feber
  • Kraftigt nedsatt allmäntillstånd och dålig aptit/oförmåga att äta
  • Svullnader i ansiktet (ffa kring läppar och mule men hela huvudet kan svullna)
  • Salivation
  • Nosflöde
  • Hälta/ovilja att röra sig
  • Sår runt mule, i munnen och kring kronranden (senare i förloppet)
  • Dödsfall

Nötkreatur och getter kan få samma symtom men de är oftast mildare med främst salivation, nosflöde och sänkt mjölkproduktion.

Blåtunga är anmälningspliktig vid misstanke. Om du som djurägare misstänker blåtunga ska du omgående kontakta veterinär.

Diagnos

PCR-analys kan påvisa viruset hos sjuka eller döda djur, antingen via blodprov (EDTA) eller prov från mjälte. Från djur som varit sjuka en längre tid eller tillfrisknat kan antikroppar påvisas via mjölk- eller blodprov.

Spridning

Under september 2023 kom de första rapporterna om utbrott med blåtunga i Nederländerna. Det är oklart hur smittan kom till Nederländerna men de första fynden gjordes nära flygplatsen Schiphol.

Efter de första fallen i september spreds sig blåtunga snabbt över hela Nederländerna med många allvarligt sjuka och döda djur som följd. Inom några veckor rapporterades även fall från Belgien och Tyskland, senare under hösten även från sydöstra delarna av Storbritannien. Under vintern stoppade spridningen upp allteftersom knottsäsongen mattades av. Under våren/försommaren 2024 har spridningen av blåtunga fortsatt. Beroende på temperatur och vindriktning finns risk för att infekterade svidknott kan blåsa över även till södra Sverige.

Sjuka djur som överlever infektion med blåtunga blir immuna mot den aktuella serotypen. Andra serotyper av blåtunga cirkulerar i södra Europa och ytterligare fler i Afrika, Mellanöstern och Nordamerika. 2008 kom blåtunga serotyp 8 till Sverige varvid omfattande vaccinationer genomfördes innan landet åter kunde friförklaras.

Behandling

Prognosen för drabbade får är mycket dålig och avlivning rekommenderas i första hand av djurskyddsskäl.

Förebyggande

I slutet av april 2024 blev ett första vaccin mot serotyp 3 godkänt i Nederländerna och Belgien. I juni 2024 finns flera vaccin som blivit godkända i drabbade länder.

Förebyggande åtgärder för att hindra knottangrepp är svårt och har inte visats vara effektiva för att hindra smittspridningen.