Artikel

Klippning av får

Att får ska klippas minst en gång årligen står skrivet i djurskyddslagstiftningen. Inga undantag ges för till exempel någon ras som själv fäller ullen helt eller delvis. Vanligtvis klipps de flesta får två gånger per år, vår och höst. Men det finns situationer när djurskyddet kan kräva en klippning på annan tid, exempelvis när ullen blivit djupt hoptovad med lera eller gödsel.

Effekter av klippning

Klippningen har flera effekter för fåret. Det första man tänker på är naturligtvis ullen som värmegivare. Termoneutral zon är det temperaturområde där fåren utan svårighet kan upprätthålla sin värmebalans. Termoneutral zon för nyklippta får är ungefär +22-26° i utomhusväder, men ner emot +13° inomhus. Idisslarnas kroppstemperatur påverkas förutom av den yttre miljön också av den värmeproduktion som sker vid nedbrytning av foder i våmmen. När ullen tas bort i våra klimatzoner behöver fåren därför äta lite extra för att upprätthålla kroppsvärmen. Fiberrikt foder producerar mer värme än kraftfoder, och hö ger mer värme än ensilage, eftersom vattnet i ensilaget måste värmas upp av kroppen. Klippning före höstbetäckning är gynnsamt då det ökade foderintaget ger en viss flushing-effekt. Vid klippning före lamning på vinter-vår ger det ökade foderupptaget en förbättrad tillväxt för de lamm som ännu ligger i livmodern, och kan också ge en höjd mjölkproduktion. Klippningen leder också till att lammen lättare hittar spenarna, mera plats vid foderbordet och en möjlighet att lättare se djurens hull.

Klippning i kyla

Men på vintern är ullen också ett mycket gott skydd emot kyla, och en klippning då kan orsaka stora värmeförluster som kan vara negativa för djuren. Ett flertal undersökningar har visat hur klippning i olika temperaturer påverkar får av olika raser (genetik) och i olika situationer beroende på till exempel hull, utfodring, vattenintag, skydd i miljön etc. Vid klippning i kyla (minusgrader upp till några plusgrader) måste man ge fåren möjlighet att hålla värmen, till exempel genom värmetillskott, mer foder, varmare vatten (idealtemperaturen ca 17°), mer torr halm att gräva ner sig i eller sänkning av takhöjd med till exempel presenning (fordrar tillvänjning). Ett tecken på ökat värmebehov är när fåren för att producera mer värme börjar skaka i muskulaturen.  Att klippa med vinterskär, som lämnar en längre stubb kvar, är rekommendabelt. Vid ett besök i Nya Zeeland nyligen såg jag får klippas vid ungefär + 10° med vinterskär på grund av ”kylan”. Fåren gick utomhus och utsattes för vädrets alla makter, men det blev aldrig minusgrader. Det tar åtminstone en vecka för fåren inomhus att anpassa sin ämnesomsättning till de nya förhållandena efter klippning. För utomhus djurhållning är tiden längre. Att hålla fåren inomhus efter klippning i kyla är sålunda positivt. För får som kan gå utomhus eller inomhus i utomhustemperaturer ser jag i Sverige bruk av vinterskär som ett ”måste” vid klippning på vintern.

Hygienklippning

Ett alternativ till klippning när det är kallt är att hygienklippa. Det innebär att man klipper runt blygden och runt juvret, men behåller resten av ullen till dess klimatet är lämpligare för hel klippning. Det ger en bättre förlossningshygien och gör det lättare för lammen att hitta spenarna utan risk att få smutsig ull i munnen.

Hälsostörningar

Vid klippning av får i kyla kan det hända att djuret stressas så mycket att stresshormonet kortison frigörs i höga mängder. Det kan leda till att kvarvarande kort ull fälls helt, så att djuret blir ännu naknare, vilket naturligtvis är mycket opraktiskt i den situationen. Ullen börjar växa ut igen efter 4-6 veckor. Kortison kan också öka risken för abort hos högdräktiga får. En annan effekt av kylan kan vara att fåret börjar skaka för att producera värme. Vid sådant muskelarbete åtgår kalcium vilket i extrema fall kan leda till att fåret blir liggande i kalkbrist, ett livshotande tillstånd som fordrar snabbt insatt behandling med kalk.

Ullen som skydd mot värme

Det finns djurskyddsinspektörer som enstaka gånger möter besättningar med mycket lång ull på sommaren där djurägaren argumenterar att ullen skyddar mot värme. Det är fel i våra klimatzoner! Ullen skyddar mot värme i temperaturer som överstiger kroppstemperatur, det vill säga över 38°C för får, temperaturer som aldrig uppnås i Sverige.

Kalle Hammarberg
Djurhälsoveterinär, Hudiksvall