Artikel

Fårhälsoveterinärer nu fortbildade avseende CODD, smittsam digital dermatit hos får

Via medel från Jordbruksverket för fortbildning av rådgivare inom djurvälfärd har vi haft möjligheten att fortbilda två av våra fårhälsoveterinärer i Storbritannien avseende den smittsamma klövsjukdomen CODD. Via interna medel deltog ytterligare en av Gård & Djurhälsans fårhälsoveterinärer. Utbildningen genomfördes i två delar. P g a covid och reserestriktioner fick del två skjutas upp flera gånger.

Utbildningen genomfördes tillsammans med Storbritanniens främsta expertis inom området; Joseph Angell, Wern Vets, Ruthin och Jennifer Duncan, University of Liverpool.

Den första delen av fortbildningen som genomfördes digitalt och gav oss en omfattande genomgång av sjukdomsförlopp och möjliga orsaker, de senaste forskningsrönen, diagnostiska metoder, handläggning av smittade besättningar, behandlingsalternativ mm. Under projektets gång identifierades och diagnosticerades vårt andra fall av CODD i Sverige, vi hade i samband med detta stor hjälp och coachning från de brittiska kollegorna i Liverpool. Foton och flertalet frågeställningar sändes och besvarades digitalt. Under 2020-2022 har vi vid flertalet tillfällen fått handledning och erfarenhetsutbyte digitalt. Vi har sänt foton och fått vägledning i bedömningen av misstänkta CODD-fall.

 


CODD grad 3 (mer än 50% av klövkapseln är avlossad) och dessutom fotröta grad 2.

Den andra delen omfattade en resa till Storbritannien med en dag för att följa med brittiska kollegor ut i fält och studera kliniska fall av CODD. Detta för att se hur de i Storbritannien arbetar praktiskt med diagnos, behandling på individ- och besättningsnivå, förebyggande åtgärder och rådgivning etc. Vi besökte tre olika besättningar i Wales med pågående CODD. Vi fick mycket goda möjligheter att studera de olika faserna i sjukdomsutvecklingen och den kliniska bilden av olika CODDlesioner, olika långt framskridna (grad 1-5). Då diagnos ställs på kliniska fynd är detta avgörande erfarenheter att ha inför kommande svenska fall då CODD misstänks. Även flera fall av virulent fotröta, som idag sällan ses i Sverige, kunde inspekteras under studieresan. Utbildningen har även gjort att kontakten med de brittiska kollegorna, som både forskat och jobbat mycket med kliniska fall i fält, ytterligare har stärkts. Vi fick också möjlighet att samla in ett stort foto- och filmmaterial.

Under studieresan fick vi möjlighet att diskutera sjukdomen med de brittiska fårägare vi besökte och förstår nu på ett djupare plan vilka negativa psykiska och ekonomiska effekter CODD har för en drabbad fårägare.

Kostnadsfri digital kurssatsning! – Djupdykning i intressanta ämnen för lite mer erfarna producenter.

Gå till anmälan >>

Kostnadsfri digital kurssatsning! – När du funderar på att börja med fårhållning eller vill utöka kunskapen.

Gå till anmälan >>