Guide

Klövatlas

Exempel på normala klövar och klövförändringar som kan ses hos får.

Allt samlat material om Klövhälsa hittar du här.

Normal klöv

Klövspaltshuden är torr och behårad. Klövens mjuka horn och hårda horn möts i axialfåran. Vita linjen är förbindelsen mellan sulans mjuka horn och ytterväggens hårda horn.
Ballområdet är den bakre delen av klöven.

 

Abaxialfåran syns normalt sett inte så tydligt, men markerar övergång mellan mjukt och hårt horn på utsidan av klöven. Klövkapslen möter underbenets hud i kronranden. Lättklövarna sitter ovanför karleden.

Klövklippning

Tänk på att spara några millimeter av den hårda klövväggen (som på bilden) så att fåret inte bär sin tyngd på sulan och vita linjen.
Se film om klövklippning.

Uttalad abaxialfåra

Uttalad abaxialfåra i övergången mellan det hårda hornet och det mjuka hornet på klövens utsida. Kan göra att klövväggen växer utåt samt att det lättare blir skador i vita linjen. Orsaken är troligtvis genetisk.

Klövsprickor

Vänster bild:
Horisontell spricka troligen till följd av fång (fångring ses på klövhalvan längst till vänster).
Höger bild:
Orsaken till vertikala sprickor kan i många fall inte hittas. I vissa fall kan en klövböld som spricker upp i kronranden försämra hornkvaliten och en spricka kan då uppstå.

Både horisontella och vertikala sprickor kan leda till hälta och kan bli en inkörsport för bakteriella infektioner.

Bredklöv

Bredklöv är en ärftlig defekt med en onormalt breddad ytterklöv. Det kan ses hos Gotlandsfår och Gutefår.

Vita linjen separation

Vänster bild:
Vita linjen har separerat och en ficka bildats innanför ytterväggen. Det lösa hornet måste klippas bort så att fickbildning och eventuella lösa flikar försvinner. TIPS, använd en rosensekatör (mindre rak sekatör som du hittar i trädgårdshandel).
Höger bild:
Allt löst horn har klippts bort.

Se film om uppklippning av vita linjen separation.

Infektion i klövtalgkörteln

Ovanför kronranden mitt mellan klövhalvorna finns en talgkörtel (vänster bild) som ibland kan bli infekterad (höger bild).

Klövböld

Klövbölder ses oftast bara på en klöv och yttrar sig som hälta och svullnad ovan kronranden. Beroende på inkörsporten till bölden utvecklas de på två olika sätt. Bakterier kan tränga in i klöven via sprickor i klövhornet eller via en separation i vita linjen. Bölden brukar då spricka upp i kronranden på sidan eller framsidan av klöven.

En böld i ballområdet orsakas vanligen av en skada i klövspaltshuden, tex från vassa stenar eller liknande eller då klövspalthuden utsätts för väta och smuts.

Granulom

Ibland kan man av misstag klippa klöven för mycket. Då finns risk att köttklöven ( blodkärl, nervvävnad m.m.) blottläggs och ett granulom  bildas. Granulom är läkningsvävnad som växer så snabbt att nytt horn inte kan täcka skadan. Granulomet är mjukt och lättblödande.

Hyperplasi/limax

Hyperplasi är en utväxt i klövspalthuden. Orsakas av en kronisk irritation i klövspalten av exempelvis dålig miljö, infektion eller tunga djur med utåtvinklade tår.

Axialhylla

Normalt ligger det hårda hornet plant mot klövens innervägg.  Hos vissa individer viker det hårda hornet istället ut från klövväggen likt en hylla framför axialfåran. Orsakas troligen av kronisk irritation i klövspalt/kronrand.

Klövspaltseksem

Vid ett klövspaltseksem saknar klövspaltshuden behåring och är irriterad. Smutsig och våt miljö eller vasst underlag kan skada huden och därmed sänka dess naturliga motståndskraft, vilket ger bakterier möjlighet att infektera huden. Klövspaltseksem kan vara en inkörsport till fotröta och kallas då ”Fotröta grad 1”.

Fotröta

Höger foto: Sara Frosth

Fotröta grad 2
Klövspaltshuden saknar behåring och är täckt av en smetig, vit beläggning med karaktäristisk lukt. Förändringarna har passerat över från huden till det mjuka hornet på insidan av klöven bakom axialfåran.

Vänster bild fotröta grad 3:
Fotrötan har spridit sig från den mjuka innerväggen ut till sulan.

Höger bild fotröta grad 4:
Fotrötan har spridit sig över sulan hela vägen ut till den yttre klövväggen. Bara en liten rest av sulan finns kvar framme i tån där hornet är hårdast.

Vänster bild fotröta grad 5:
Sulan är helt ersatt av död vävnad och hornämne av onormalt utseende. Klövkapseln har börjat lossa från underliggande vävnad.

Höger bild kroniskt infekterad klöv:
Horntillväxten är störd och klöven får ett onormalt utseende. Den ena klövhalvan är breddad och har en oregelbunden form jämfört med andra klövhalvan som ser normal ut.

Förändringar på sulan som kan likna fotröta

Skiktad sula: Sulan växer i samma takt som den slits av underlaget, men om djuren vistas på mjukt underlag kan ett skiktat utseende av sulan ses.

Erosion i sulan:

Sulans mjuka horn kan påverkas av andra faktorer än fotrötebakterier. Erosioner är ytliga och ger ingen hälta.

CODD /Smittsam digital dermatit

Contagious ovine digital dermatitis
Foto vä: Privat djurägare

Vänster bild CODD grad 1:
Ett sår i kronranden som antingen kan vara nedsänkt eller mer svulstigt.

Höger bild CODD grad 2:
Det yttre hårda hornet har börjat lossna uppifrån kronranden.  Mindre än 50 % av hornet är löst. Under det lösa hornet är vävnaden lätt blödande och ofta svullen.

CODD grad 3:
Det yttre hårda hornet har börjat lossna uppifrån kronranden, mer än 50 % av hornet är löst. Under det lösa hornet är vävnaden lätt blödande och ofta svullen.

CODD grad 4:
Läkningen har påbörjat så att nytt horn börjar täcka klöven.

CODD grad 5:
Nytt hårt horn täcker klöven helt men hornet är ofta ojämnt och klöven kortare.

   Ser du förändringar som liknar fotröta eller CODD?

Krustor i karleden

Krustor i karleden, vilka även kan vara placerade kring kronranden, kan vara orsakade av bakterien Dermatophilus congolensis som trivs när pälsen är fuktig. Även fotskabb ger liknande symtom. För att ställa diagnos behöver en veterinär ta ett prov från krustorna.

Orf

Orf (smittsamt muneksem) är en hudsjukdom orsakad av virus som kan ses bla. runt munnen och på nosen, men även i kronranden. OBS! Orf är en zoonos och handskar bör användas vid misstanke av sjukdomen. Diagnos kan ställas med prov från krustorna.

Redfoot

En ärftlig hudsjukdom som kan ses på några dagar gamla lamm. Sjukdomen ger sår i slemhinnor, på öronens insida och klövkapselavlossning.

 

 OBS!!! Anmälningspliktiga sjukdomar

Mul- och klövsjuka samt Bluetongue/blåtunga är anmälningspliktiga epizootisjukdomar som kan ge hälta/stelhet hos får. Du som djurägare är skyldig att anmäla vid misstanke om någon av dessa sjukdomar och kontaktar då veterinär direkt.

  • Bluetongue
    Orsakas av ett virus som sprids med svidknott. Alla djur i gruppen blir i regel inte sjuka och graden av symtom kan variera. Symtom som feber, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit/svårt att äta, svullnader i ansiktet (ffa kring läppar och mule), salivering, näsflöde, hälta/ovilja att röra sig och dödsfall. Senare under förloppet kan sår ses runt mulen, i munnen och kring kronranden, i vissa fall lossnar hela klövkapseln.
  • Mul-och klövsjuka
    Sjukdomen orsakas av ett virus och är mycket smittsam. Får och getter får oftast diffusa symtom vid mul-och klövsjuka med hälta som främsta symtom. Blåsor och sår ses i kronranden men är ofta svåra att upptäcka.