Artikel

Nyhetsbrev Gris december 2023

Innehåll i detta nr.:
Grisakademin 2024 - den växande grisen
Internationella rapporten
Grisföretagardagen
Afrikansk svinpest - senaste nytt
WinPig support på Facebook
Siktanalys på gård
Aktuella kurser

Dokument och länkar