ViLA Gris – Villkorad läkemedelsanvändning i två delar den 17 – 18 oktober

Boka kurs

Kursinnehåll

Villkorad läkemedelsanvändning innebär en möjlighet att ha vissa läkemedel i besättningen och, efter överenskommelse med din veterinär, behandla vissa bestämda diagnoser.
Alla som utför läkemedelsbehandlingar i en grisbesättning måste, med godkänt resultat, ha genomfört en utbildning i villkorad läkemedelsanvändning för gris.

Utbildningen berör bland annat följande ämnen.
• Vad villkorad läkemedelsanvändning är och vilka lagar och regler som gäller
• Förvaring och hantering av läkemedel och vilka risker som finns
• Olika typer av läkemedel och hur de fungerar i grisen
• Hur man upptäcker och behandlar sjuka grisar
• Vanliga sjukdomar hos grisar och förebyggande djurhälsovård
• Avlivning

Programpunkter

Utbildningen är indelad i fyra delar och omfattar totalt 16h. Varje del ska vara avklarad innan nästa del kan utföras
• Digitala föreläsningar
• Självstudier i kurshäftet
• Skriftlig examen (digitalt)
• Praktisk examen/genomgång i din besättning (ska utföras inom 2 år från kursstart)

Den praktiska genomgången utförs i första hand av någon av Gård och djurhälsans veterinärer. För kunder som har avtal om villkorad läkemedelsanvändning med Gård och djurhälsan ingår den praktiska examen i kursavgiften. För övriga kursdeltagare tillkommer timtaxa. För kunder som har avtal om villkorad läkemedelsanvändning med annan veterinär, och där Gård och djurhälsan av någon anledning inte har möjlighet att genomföra den praktiska genomgången, kan denne utföras av besättningens egen veterinär. Detta avtalas i varje enskilt fall och kostnad för praktisk examen avtalas då med den egna besättningsveterinären.

När samtliga delar är avklarade får man ett kursintyg. Kursintyget gäller endast för djurslaget Gris.

De digitala föreläsningarna är uppdelade på två tillfällen:
• Torsdag den 17 oktober 10.00 -15.00 (inkl. paus för lunch)
• Fredag 18 oktober 10.00 -15.00 (inkl. paus för lunch)

Tid för den skriftliga examen:
• Fredagen den 25 oktober kl. 10.00-12.00

Inför kursdag:
• När du köpte kursen skapade du en inloggning till ditt kursrum där länken ligger och väntar.
Du loggar in i kursrummet.gardochdjurhalsan.se och trycker på den gröna knappen
”till teamsmötet” högst upp till vänster för att komma in i mötet.

Om du önskar kursmaterialet i pappersform kan detta fixas. Kostnaden är 250 kr och du kontaktar Lena Hjorth på 076 128 38 14 eller lena.hjorth@gardochdjurhalsan.se

Anmälan är bindande och debiteras efter kurstillfället. Avbokning måste ske senast 48 timmar före kursstart.

Välkomna!

Kursdelar

17 oktober 10:00 - 15:00 - VILA GRIS

Boka kurs

Kontakt

Lena Hjorth 0761283814
Tid 17 oktober 10:00
Delar 1
Plats Digitalt
Platser 40
Pris 2890 kr (exkl. moms)

För att räknas som kund ska du vara ansluten till BAS eller PLUS

Ord.pris 5390 kr (exkl. moms)