Intresseanmälan

Seminkurs för fårägare

Kursbeskrivning

Att seminera får är ett utmärkt sätt att förnya avelsmaterialet i besättningen med minimal risk att föra in nya smittor i besättningen.

En seminkurs är ett måste för att få behörighet av Jordbruksverket att seminera i den egna besättningen. Kursen ger grundliga kunskaper i hur reproduktionen fungerar hos får, hur djuren förbereds samt kunskaper om förvaring och handhavande av sperma för seminering.

Kursen omfattar såväl teori som praktiska övningar av inseminationsteknik och spermahantering.

Kurslitteratur

Kurspärm med aktuell information om seminering. Åhörarkopior av föreläsningsmaterialet.

Omfattning

Kursen är en heldagarskurs.

Vid lågt deltagarantal kan kursen komma att ställas in.

Intresseanmälan

Seminkurs för fårägare

  • Du kan markera flera län. (håll in CTRL och markera flera). Markera de län där du är intresserad av att gå kursen.