Artikel

Kalvning och kalvningshjälp

Som djurägare och djurskötare har du alltid ett ansvar för dina djur och deras välbefinnande. I samband med att dikorna kalvar kan många frågor uppstå och det är därför bra att i god tid vara väl förberedd. I Jordbruksverkets skrift Kalvning och kalvningshjälp, som du hittar till höger här på sidan, får du information om både den normala kalvningen, men också vad du bör göra om kalvningen inte fortskrider som den ska.

Skriften belyser frågor som t ex:

  • vad du kan göra för att underlätta kalvningen
  • när du bör ingripa
  • när veterinär bör tillkallas
  • hur den nyfödda kalven bör tas om hand
  • hur kon bör skötas i samband med kalvning

Dokument och länkar