Artikel

Hantering vid avlivning av nötkreatur

Som djurägare och djurskötare är du skyldig att ta ansvar för att djuren mår bra när de lever, men också för att de ska får sluta sina liv på ett så skonsamt sätt som möjligt. Målet är naturligtvis att djuren ska må bra och hålla sig friska, men ibland händer oförusedda händelser som sjukdom eller olyckor. Vid dessa tillfällen måste du som djurägare eller djurskötare kanske ta ett snabbt beslut för att förhindra att djuret får lida. Jordbruksverket har tagit fram skriften Hantering vid avlivning av nötkreatur som kan användas som hjälp vid dessa tillfälle. Skriften belyser frågor som t ex:

  • att ta beslut om avlivning
  • hur djuret ska hanteras i samband med avlivning
  • vilken utrustning som krävs
  • metoder för bedövning och avlivning
  • hur det döda djuret bör hanteras

Du hittar skriften här nedan!

Dok Avlivning Nöt