Bli kund hos Gård & Djurhälsan NÖT

 

Bli kund här!


Tjänster och produkter NÖT

NÖT BAS

NÖT BAS är grunden till ett bra hälsoläge i besättningen. Tjänsten ger alltid tillgång till våra veterinärer via telefon och e-post. Vi hjälper till med rådgivning omkring vanliga hälsofrågor. Vid hälsoproblem erbjuds tillgång till diagnostik och obduktioner och det går alltid att köpa till utredningsbesök. Läs mer

NÖT PLUS

NÖT PLUS ger möjlighet att arbeta strategiskt och förebyggande i hälsofrågor. Vid det årliga besöket analyserar vi besättningen utifrån hälsostatus och produktionsdata. Genom analys av besättningsdata kan vi genom hälsonyckeltal utvärdera hälsoläget på gården. Det åstadkommer en besättningsanpassad rådgivning med åtgärdsplan för bättre djurhälsa med hänsyn till produktion och ekonomi. Läs mer

NÖT TOPP

NÖT TOPP ger möjlighet att arbeta ännu mer fokuserat med hälsofrågor. Vår erfarenhet är att tätare kontakter ger bättre uppföljning av insatta åtgärder och därmed stöd för ett effektivare djurhälsoarbete. Därför erbjuder vi två besök per år i NÖT TOPP. Dessutom följer vi upp via telefon och hjälper till med påminnelser för t.ex. provtagningar eller andra åtgärder som vi planerat tillsammans. Med specifika hälsofrågor i fokus kan vi till exempel fördjupa hälsorådgivningen eller anordna gårdsutbildning för personal i samband med gårdsbesöken. Utöver detta ingår en fördjupad analys av dina nyckeltal och utökade analyser vid behov och mycket mer. Läs mer

TILLVÄXT

Här får du, om du vill, ett gemensamt besök av veterinär och produktionsrådgivare. Genom samverkan mellan våra olika rådgivare ges här en möjlighet att följa upp och optimera produktionen med både produktionsresultat och djurhälsa i fokus. Vid ett gemensamt gårdsbesök följer vi upp och utvärderar ”allt som händer innanför stalldörren från födsel till slakt”. Läs mer

LEAN LANTBRUK & EFFEKTIV GÅRD

Lean är en filosofi och en verksamhetsstrategi som har sitt ursprung i den japanska bilindustrin. Det handlar om hur du tänker, arbetar och förhåller dig till problem. Grunden är att betrakta problem som möjligheter till förbättring. Lean är vägen till ständig förbättring och ökad konkurrenskraft genom ökat engagemang, mindre slöserier och förbättrade arbetssätt. Gård & Djurhälsans certifierade Leancoacher hjälper dig att introducera Lean i ditt företag. Läs mer

Verktyg för produktionsuppföljning

KALKYLER

950 kr per kalenderår. 
OBS! 500 kr om du är medlem i SNP.

ARBETSTIDSVERKTYG

750 kr per kalenderår

EFTERKALKYL 950 kr per kalenderår

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår